Zaprtje enot VVZPP – aktualno!

Spoštovani,

število potrjenih okužb z virusom SARS-CoV-2 se v Republiki Slovenji hitro povečuje. Tudi v našem zavodu imamo trenutno potrjene okužbe tako pri uporabnikih kot zapsoelnih, kar po veljavnih algoritmih pomeni izbruh okužbe. Skladno z navodili epidemiologa in algoritmi ukrepanja smo (trenutno) vzpostavili rdečo cono v bivalni enoti Zelena jama in sivo cono v enoti Šiška. Vse uporabnike bomo testirali po protokolu, prav tako bomo testirali zaposlene na 48 ur.

Po navodilih vodje Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži, za Ljubljansko regijo, bodo najmanj do 15.11.2021 vse enote storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji zaprte. Izvajalo se bo samo nujno varstvo v enoti Moste in storitev VVZPP za uporabnike IV v njihovih enotah bivanja.

Vse obiskovalce naprošamo in tudi priporočamo, da v naslednjih dneh zaradi varnosti, tako svoje kot tudi varnosti naših uporabnikov, svoj obisk prestavijo ali pa vsaj do nadaljnjega obiske omejijo res samo na najbolj nujne in pri tem dosledno upoštevajo vse higienske ukrepe in priporočila (izpolnjevanje pogoja PCT, pravilno nameščena maska, vzdrževanje medosebne razdalje, razkuževanje rok). Glede na epidemiološko sliko v državi in tudi povečanemu številu okužb v lokalnem okolju so naslednji dnevi ključni in s svojim ravnanjem lahko pripomoremo k čim hitrejšemu izboljšanju epidemiološke situacije. Samo s skupnimi močmi bomo lahko pripomogli k čim večji zaščiti naših uporabnikov in preprečili nadaljnje širjenje virusa.

Želimo si, da skupaj s spoštovanjem vseh ukrepov čim prej ustavimo širjenje virusa in ostanemo zdravi.

VDC Tončke Hočevar

SPLETNE STRANI Multimedija.net