Prosto delovno mesto: psiholog (m/ž)

V VDC-ju Tončke Hočevar zaposlimo psihologa (m/ž) za delo na področju odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: 40 ur/teden
Urnik dela: večizmensko (3-krat tedensko do 16.00 oz. 17.00, 2-krat tedensko do 19.00, 1-krat mesečno en dan v vikendu dežurstvo)
Obseg dela:
 • PSIHOLOŠKO DIAGNOSTICIRANJE IN SVETOVANJE,
 • PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA,
 • SVETOVANJE IN TERAPIJA,
 • IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,
 • SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
 • SVETOVANJE PRI KADROVANJU,
 • PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
 • SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIM DELEŽNIKI,
 • SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE SPREMEMB V DELOVNI PROCES,
 • IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI.
Prijava do: 4. 3. 2023

Več informacij o delovnem mestu in možnost prijave najdete TUKAJ.

Kontaktna oseba:
MARTINA SVETLIN
Telefon: 01 583 88 52
E-naslov: martina.svetlin@vdc.si
SPLETNE STRANI Multimedija.net