VDC Tončke Hočevar obeležil 55-letnico delovanja

Ljubljana, 12. junij 2023 – Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar letos praznuje 55-letnico svojega delovanja, ki jo je obeležil s Tončkinim piknikom, na katerem se je zbralo več kot petsto gostov. Zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968, je najstarejši in prvi ustanovljeni varstveno-delovni center v Sloveniji, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

 

»Od svoje ustanovitve leta 1968 smo prehodili zavidljivo pot. S svojim delovanjem na področju skrbi za odrasle z motnjo v duševnem in telesnem razvoju smo pogosto orali ledino. Pomembno smo prispevali k razvoju področja, na katerem delujemo, bili vpeti v razvoj stroke, premikali meje in se nenehno trudili za izboljšanje standardov na področju izvajanja socialnovarstvenih storitev in storitev zdravstvene nege,« je ob praznovanju 55-letnice VDC-ja Tončke Hočevar poudaril njen direktor Slavko Bolčevič in dodal: »V središče svojega delovanja ves čas postavljamo uporabnika ter se zavzemamo za bolj kakovostno življenje odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Spodbujamo in krepimo njihove socialne aktivnosti ter jih usmerjamo k čim večji samostojnosti. In temu bomo zavezani tudi v prihodnje.«

VDC Tončke Hočevar je bil ustanovljen leta 1968 s sklepom takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam. To je ustanovilo Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji, v katerega se je vključevalo 17 odraslih pod vodstvom dveh zaposlenih. V letu 1986, ko je število vključenih uporabnikov naraslo na 144, in jih je spremljalo 37 zaposlenih, se je zavod preimenoval v VDC Tončke Hočevar. Zaradi naraščajočih potreb se je zavod razširil in danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 254 uporabnikov, zavod pa zaposluje 148 ljudi in sodeluje z več prostovoljci.

Zavod je usmerjen v celostno obravnavo svojih uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in njihovimi svojci ali skrbniki ter si prizadeva za nadgradnjo že obstoječih storitev in išče najprimernejše rešitve za uporabnike. Pri tem sledi načelu enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Na obeležitvi 55-letnice delovanja zavoda, na kateri je zbrane zabavala tudi priljubljena pevka Tanja Žagar, se je direktor Slavko Bolčevič zahvalil vsem, ki soustvarjajo Tončkino zgodbo: »Pri svojem delu ne bi zmogli brez vseh vas – uporabnikov, svojcev, skrbnikov, srčnih in predanih sodelavcev, prostovoljcev, poslovnih partnerjev … Hvala, da ste del naše skupnosti. Skupaj smo zgradili nekaj posebnega in z vašo pomočjo bomo nadaljevali s tem poslanstvom.«

Oglejte si nekaj utrinkov s piknika:

VDC Tončke Hočevar_55 let_1
VDC Tončke Hočevar_55 let_Slavko Bolčevič_2
VDC Tončke Hočevar_55 let_Dejan Crnek, podžupan MOL
VDC Tončke Hočevar_55 let_1
VDC Tončke Hočevar_55 let_5
VDC Tončke Hočevar_55 let_6
VDC Tončke Hočevar_55 let_2
VDC Tončke Hočevar_55 let_4
VDC Tončke Hočevar_55 let_7
VDC Tončke Hočevar_55 let_8
VDC Tončke Hočevar_55 let_9
VDC Tončke Hočevar_55 let_3
VDC Tončke Hočevar_55 let_Slavko Bolčevič_1
SPLETNE STRANI Multimedija.net