Varstveno delovni center Tončke Hočevar slavnostno odprl nove prostore enote na Viču

Kartonažni program se seli v ustreznejše in uporabnikom prilagojene prostore 

Ljubljana, 22. november 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja, je odprl nove prostore svoje enote na Viču. V enoti, kjer se izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, je v kartonažni program trenutno vključenih 30 uporabnikov; sodobni prostori, ki se nahajajo na Koprski ulici 72 v Ljubljani, pa bodo omogočili nadaljnji razvoj programa in nove možnosti za vključevanje večjega števila uporabnikov. 

 

Odprtje novih prostorov predstavlja za VDC Tončke Hočevar pomemben mejnik v prizadevanjih za izboljšanje kakovosti življenja oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. »Naše poslanstvo se ne konča pri zagotavljanju ustrezne podpore in spodbud. Prizadevamo si za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje. To pomeni, da ne delamo le za naše uporabnike, ampak z njimi in preko njihovega ustvarjanja. Naš cilj je ustvariti družbo, ki sprejema različnost in v kateri ima vsak posameznik možnost, da se izrazi, dela in sodeluje,« je v svojem nagovoru ob odprtju novih prostorov povedal Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Verjamemo, da je vsak posameznik sposoben prispevati k družbi na svoj edinstven način. V VDC-ju Tončke Hočevar smo zato zavezani k usmerjanju svojih uporabnikov k čim večji samostojnosti, kar jim omogoča, da razvijajo svoje sposobnosti in talente ter tako prispevajo k bogatejši in bolj raznoliki skupnosti.« 

VDC Tončke Hočevar_odprtje Vič_22_11_2023_2small

V socialnovarstvenem zavodu, ki letos obeležuje 55 let svojega delovanja, uporabnikom zagotavljajo opravljanje dela, prilagojenega njihovim sposobnostim in individualnim potrebam. Z zavedanjem, da je vsak posameznik edinstven, pristopajo k vsakemu uporabniku z individualno pozornostjo in spoštovanjem. »Naše delo temelji na načelu, da je vsakdo sposoben in zasluži priložnost, da pokaže svoje sposobnosti in doseže svoj poln potencial. Pri svojem delu se osredotočamo na potrebe in želje svojih uporabnikov, jim zagotavljamo podporo na področjih, kjer jo potrebujejo, ter jim omogočamo, da živijo čim bolj polno in neodvisno življenje,« je še dodal Bolčević. 

Odprtje novih prostorov enote na Viču pomeni za VDC Tončke Hočevar pomemben korak naprej k uresničevanju ciljev njihovega delovanja. Novi prostori ne predstavljajo le fizične strukture, ki je sodobna in prilagojena uporabnikom, ampak se bodo tu stkale nove zgodbe, kjer bodo uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar razvijali svoje veščine, krepili svojo samostojnost in prispevali k skupnosti ter živeli polno in izpolnjujoče življenje. 

VDC Tončke Hočevar_odprtje Vič_22_11_2023_1

SPLETNE STRANI Multimedija.net