Sporočilo za javnost, 26. januar 2023

Strategija deinstitucionalizacije mora upoštevati potrebe uporabnikov

 

Ljubljana, 26. januar 2023 – Izvajalci socialnovarstvenih storitev za odrasle osebe z intelektualno oviro morajo biti kot enakovreden partner aktivno vključeni v načrtovanje strategije deinstitucionalizacije, je bilo izpostavljeno na nedavni okrogli mizi o realni in vključujoči deinstitucionalizaciji v Sloveniji. Na okrogli mizi v organizaciji Skupnosti varstveno-delovnih centrov Slovenije, ki združuje 33 varstveno-delovnih centrov v Sloveniji, je sodeloval tudi VDC Tončke Hočevar.

 

Strategijo deinstitucionalizacije pripravlja projektna skupina na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. Ob tem so izvajalci socialnovarstvenih storitev poudarili nujnost njihovega vključevanja v pripravo strategije ter vseh načrtovalnih in izvedbenih dejavnosti. Direktor VDC-ja Tončke Hočevar Slavko Bolčevič je ob tem povedal: »Glavni pomislek pri načrtovanju strategije deinstitucionalizacije je, ali res govorimo o deinstitucionalizaciji, ki bo po meri uporabnika in skladna z njegovimi željami, ali govorimo o nekem teoretičnem modelu, glede na to, da imajo uporabniki naših storitev res specifične potrebe.«

»Strategija, ki se pripravlja, mora upoštevati dejanskost slovenskega prostora. V njeno pripravo moramo biti nujno vključeni tudi izvajalci, saj poznamo razmere in vemo, kaj je izvedljivo. Zgolj kopiranje tujih modelov in prenos tujih praks v naš prostor ne bo dovolj za uspešno izvedbo procesa deinstitucionalizacije,« je še poudaril Bolčevič.

Izvajalci socialnovarstvenih storitev so na dogodku izpostavili izhodišča za pripravo strategije deinstitucionalizacije ter dobre prakse deinstitucionalizacije pri njihovih storitvah in programih, na katerih je po njihovem mnenju treba graditi naprej – tako pri kratkoročnih dejavnostih kot pri dolgoročni strategiji deinstitucionalizacije. Ta mora upoštevati tako vidik uporabnikovih potreb kot tudi dejanske možnosti izvajanja storitev glede na demografsko sliko, omejene kadrovske in finančne vire ter družbeno pripravljenost na vključevanje uporabnikov v lokalno okolje, je sporočila Skupnost VDC Slovenije.

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki varstveno-delovnih centrov ter centrov za usposabljanje, delo in varstvo, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za solidarno prihodnost, Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti CSD Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Posvet-okrogla-miza-Skupnosti_VDC-jev-Slovenije

SPLETNE STRANI Multimedija.net