Sporočilo za javnost, 27. februar 2023

S storitvijo socialnega vključevanja invalidov uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar do bolj neodvisnega in samostojnega življenja

 

Ljubljana, 27. februar 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar odslej uporabnikom poleg ostalih storitev, ki jim jih zagotavljajo, nudi novo storitev socialnega vključevanja invalidov, ki so jo poimenovali S podporo zmorem vse. Z njo VDC Tončke Hočevar uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudi podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju. K sodelovanju pri izvajanju storitve vabijo podporne osebe – študente, prostovoljce in druge zainteresirane posameznike, ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.

 

Storitev socialnega vključevanja invalidov, ki je za uporabnike brezplačna, je prilagojena vsakemu uporabniku VDC-ja posebej glede na njegove potrebe, želje in cilje. Obsega podporo in pomoč pri njegovem vključevanju v ožje in širše družbeno okolje ter pri pridobivanju novih znanj in spretnosti. Nudi družabništvo, spremljanje uporabnika na različne dejavnosti vseživljenjskega učenja, informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev ter svetovanje in podporo pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil.

»Z nudenjem storitve socialnega vključevanja invalidov, ki smo jo poimenovali S podporo zmorem vse, želimo uporabnikom pomagati pri vključevanju v družbo in uresničevanju enakih možnosti, kot jih imajo drugi posamezniki, ter jih usposobiti za čim bolj samostojno življenje,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »S pomočjo podpornih oseb jim omogočamo bolj polno in kakovostno preživljanje prostega časa.«

Do storitve socialnega vključevanja invalidov so po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov upravičene osebe s statusom invalida, ki niso vključene v institucionalno varstvo ali v storitev osebne asistence ter ne uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana ali pravice do dolgotrajne oskrbe. Da bi lahko storitev ponudili čim večjemu številu uporabnikov, ki bivajo v domačem okolju, in jim pomagali k večji samostojnosti, VDC Tončke Hočevar vabi k sodelovanju podporne osebe (študente, prostovoljce in druge zainteresirane), ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.

SPLETNE STRANI Multimedija.net