Sodelovanje z okoljem

Donatorstvo in ostala pomoč

ZAHVALE

Sponzorjem in donatorjem se zahvaljujemo za finančno in materialno pomoč pri izpeljavi  dejavnosti za dvig kvalitete življenja uporabnikov vključenih v naš Center.

DONACIJE

Finančna pomoč, ki jo našemu zavodu lahko nudijo tako fizične kot pravne osebe, dodatno nudi možnosti, da uporabnikom, vključenim v VDC Tončke Hočevar, tudi z vašo pomočjo dvigujemo kvaliteto življenja. Z namenskimi finančnimi sredstvi lahko obiščemo kulturne in zabavne prireditve, organiziramo izlet, izvedemo družabni piknik, organiziramo športno prireditev, obdarujemo posameznike v času novoletnih praznikov … VDC Tončke Hočevar lahko z vami sklene pogodbo o doniranju finančnih sredstev ali sponzoriranju določene dejavnosti, vi pa vaše prispevke  lahko uveljavljate kot davčno olajšavo.

Prispevke lahko nakažete na TRR: 01100-6030307479, odprt pri UJP Ljubljana.

MATERIALNA POMOČ

Ena izmed oblik pomoči, ki jo nudijo  uporabnikom VDC Tončke Hočevar tako fizične kot pravne osebje je materialna pomoč. Pogosto je v obliki podarjenih oblačil in obutve, potovalnih torb,  ki jo po potrebi razdelimo uporabnikom s šibkejšim socialnem ozadjem.

Prav tako je dobrodošla  materialna pomoč  v obliki didaktičnih igrač, materialov za ustvarjanje (barvice, flomastri, voščenke, barvni papirji …),  ki omogočajo še kvalitetnejše preživljanje prostega časa uporabnikom, ki večino časa preživijo v VDC Tončke Hočevar. Primerne so tudi knjige  za razvojno stopnjo na nivoju do 15 let, predvsem  mladinski slikovni priročniki. Zaželene so revije, najbolj aktualne so revije na temo živali (Moj Planet, Animal Planet Junior in podobne). Lahko so to revije, ki ste se jih naveličali, ki jih ne uporabljate več, za nekoga pa so še vedno aktualne in zanimive. Dobrodošle so tudi zgoščenke s pravljicami, zgodbicami, glasbo, filmi.  Kljub temu, da so uporabniki VDC Tončke Hočevar odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, prav vsi radi posežejo po mehkih plišastih igračah, ki jim pogosto pomagajo preživljati čas in jih pogled nanje vedno znova razveseli.

NAKUP IZDELKOV

Denar od prodaje izdelkov je namenjen za denarne nagrade ali druge aktivnosti naših uporabnikov, odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Vključevanje v delo in tudi zaslužek je za uporabnike koristno, saj jim daje dragocen občutek koristnosti in vključenosti v družbo ter s tem pomembno izboljšuje njihovo samopodobo.

Za vas lahko izdelamo darila, drobne pozornosti in voščilnice, ki jih boste z veseljem, ponosom in dobrim občutkom podarjali naprej ali jih uporabljali sami. Izdelke lahko primerno aranžiramo in opremimo z vašim znakom, sporočilom ali lepo mislijo.

Več informacij lahko pridobite s klicem na tel. št. 01 583 88 50  ali pa nam pišite na info@vdc.si in z veseljem vam bomo odgovorili.

 

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net