Sodelovanje z okoljem

Izobraževalne ustanove

VDC Tončke Hočevar sodeluje v izobraževalnem procesu  zdravstvenih, socialnih in pedagoških delavcev. Zaposleni, ki so mentorji bodočim diplomiranim delovnim terapevtom, zdravstvenikom, socialnim gerontologom, socialnim delavcem ter zdravstvenim tehnikom z veseljem prenašajo svoja znanja in izkušnje na mlajše generacije.

Poleg mentorstva pa sodelujemo tudi z najmlajšimi. Nekajkrat letno namreč skupina uporabnikov pod vodstvom strokovne delavke obišče  “Vrtec Vodmat”, kjer ob druženju z malčki in vzgojiteljicami vsi preživijo nekaj prijetnih ur.

Fakultete

Zdravstvena fakulteta v Ljubljani – smer Delovna terapija in Zdravstvena nega

Fakulteta Alma Mater Europaea – smer Socialna gerontologija

Fakulteta za socialno delo Ljubljana

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

 

Srednje šole

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana /smer – oblikovanje uporabnih predmetov

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana /srednje poklicno izobraževanje  – grafični operater

 

Osnovna šola

Osnovna šola Valentina Vodnika

Vrtci

Vrtec Vodmat Ljubljana

SPLETNE STRANI Multimedija.net