Sodelovanje z okoljem

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je v zavodu prisotno vse od ustanovitve. Prvi prostovoljci so bili starši uporabnikov, kasneje so se kot prostovoljci pridružili tudi študentje, dijaki ter društvo Vera in Luč. Leta 2010 smo se vpisali v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij in tako razširili mrežo prostovoljcev.

Prostovoljci s svojim znanjem, izkušnjami in idejami popestrijo in bogatijo življenje uporabnikov. Prostovoljstvo je projekt, ki se ves čas razvija, raste in oblikuje.

Kako se prostovoljci vključujejo v zavod?

Prostovoljci se v delo v zavodu vključujejo na različne načine. Najbolj pogosti obliki prostovoljnega dela sta individualno druženju z uporabnikom ter izvajanje različnih aktivnosti s skupino. Pri individualnem druženju se prostovoljec tedensko ali po dogovoru srečuje z uporabnikom. Druženje lahko poteka v zavodu ali izven njega, odvisno od uporabnikovih želja in sposobnosti.  Namen druženja je, da se razvije zaupen odnos med prostovoljcem in uporabnikom. Aktivnosti s skupino so namenjene večjemu številu uporabnikov. Njihov namen je kvalitetno preživljanje prostega časa, razvijanje novih spretnosti in ohranjanju pridobljenih znanj.

Aktivnosti, ki jih izvajajo prostovoljci v VDC Tončke Hočevar, so:

  • bralne urice,
  • sprehodništvo,
  • namizni tenis in balinanje,
  • individualna druženja,
  • sodelovanje na družabnih dogodkih organiziranih v okviru VDC,
  • spremljanje uporabnikov na družabne dogodke izven zavoda.

V VDC Tončke Hočevar se trikrat letno organizirajo srečanja prostovoljcev, kjer v prijetnem dinamčnem okolju spoznamo uporabnike tudi skozi oči prostovoljcev.

Če vas zanima, kako postati prostovoljec, se povežite z nami na tel. št. 01 583 88 68 ali info@vdc.si.

Kako postaneš naš prostovoljec?
Ko prostovoljec izrazi interes za sodelovanje z nami, ga koordinatorka prostovoljcev povabi na pogovor. Namen pogovora je, da se medsebojno spoznamo. Koordinatorka predstavi zavod in uporabnike ter možnosti za opravljanje prostovoljnega dela. Prostovoljec predstavi svoje želje, interese in časovne zmožnosti za opravljanje prostovoljstva. Ko se s koordinatorko dogovorita, kako bi opravljal prostovoljsko delo, sklenemo dogovor o prostovoljskem delu. Sledi uvajanje prostovoljca, spoznavanje z zaposlenimi in uporabniki ter spoznavanje zavoda. Vsak prostovoljec dobi svojega mentorja, ki mu je na voljo za pomoč pri načrtovanju aktivnosti ali reševanju morebitnih težav. Trikrat letno se v zavodu organizirajo tudi srečanja prostovoljcev, kjer v prijetnem dinamičnem okolju spoznamo uporabnike tudi skozi oči prostovoljcev.

Zakaj je prostovoljstvo tako pomembno?

Uporabnike smo vprašali, kaj jim pomeni druženje s prostovoljcem in dobili smo naslednje odgovore:
»Včasih sem vesela še dolgo po obisku.«
»Pomaga mi, ko sem v stiski.«
»Bolje se počutim, ker kadar igram šah, več razmišljam, zato se po tem bolje počutim.«
»Zanimivo mi zapolni čas, je prijetna aktivnost.«

V letu 2017/18 sta bila v Zavod v okviru projekta Evropska prostovoljna služba vključena tudi mednarodna prostovoljca iz Španije. Projekt  EVS omogoča mladim starim do 30 let mednarodno prostovoljsko izkušnjo, hkrati pa seveda dobi izkušnjo tudi gostujoča organizacija. Naše izkušnje so bile izjemno pozitivne.

Vsako slovo je težko – toda izkušnje so neprecenljive.
Yanira – ustvarjanje ob valentinovem.

Esequel – šahiranje povezuje.

Koordinatorka za prostovoljstvo: Petra Bizjak

 01 583 88 68

 041 300 229

petra.bizjak@vdc.si

SPLETNE STRANI Multimedija.net