Sodelovanje z okoljem

Prostovoljstvo

Zavod vse od svoje ustanovitve dalje sodeluje s prostovoljci, saj le ti s svojim delom popestrijo in bogatijo življenje uporabnikov. Najbolj pogosti obliki prostovoljnega dela sta individualno druženju z uporabnikom in izvajanje različnih aktivnosti s skupino. Pri individualnem druženju se prostovoljec tedensko ali po dogovoru srečuje z uporabnikom. Aktivnosti s skupino so namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa, razvijanju novih spretnosti in ohranjanju pridobljenih znanj. Izvaja jih prostovoljec sam ali s pomočjo mentorja.

Kaj delajo prostovoljci v VDC Tončke Hočevar:

  • druženje z uporabniki zavoda v zavodu ali izven njega
  • izvajanje ali pomoč pri vodenju različnih delavnic in aktivnosti (ustvarjanje, ples, šport, drama, kuhanje…)
  • sprehod osebe na vozičku
  • vodenje bralnih uric
  • organizacija igre namiznega tenisa in balinanja
  • sodelovanje na družabnih dogodkih organiziranih v okviru VDC
  • spremljanje uporabnikov na družabne dogodke izven zavoda
  • sodelovanje na prostovoljskih akcijah
  • razvijanje lastnih idej in projektov.
  • V VDC Tončke Hočevar se trikrat letno organizirajo srečanja prostovoljcev, kjer v prijetnem dinamičnem okolju spoznamo uporabnike tudi skozi oči prostovoljcev.

Če vas zanima, kako postati prostovoljec, se povežite z nami na tel. št. 01 583 88 68 ali petra.bizjak@vdc.si.

Evropska solidarnostna enota
Imamo znak kakovosti za vodilno organizacijo, kar nam omogoča, da prijavljamo in izvajamo projekte na področju prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota. Do sedaj smo že izvedli dva dolgoročna projekta prostovoljstva, v katerem so sodelovali trije mladi iz tujine.

Zakaj je prostovoljstvo tako pomembno?

Uporabnike smo vprašali, kaj jim pomeni druženje s prostovoljcem in dobili smo naslednje odgovore:
»Včasih sem vesela še dolgo po obisku.«
»Pomaga mi, ko sem v stiski.«
»Bolje se počutim, ker kadar igram šah, več razmišljam, zato se po tem bolje počutim.«
»Zanimivo mi zapolni čas, je prijetna aktivnost.«

Koordinatorka za prostovoljstvo: Petra Bizjak

 01 583 88 68

 041 300 229

petra.bizjak@vdc.si

SPLETNE STRANI Multimedija.net