Sodelovanje z okoljem

Zavod že od  začetka svojega delovanja vzpostavlja in neguje sodelovanje z okoljem, še prav posebej z neposrednim okoljem v katerega je umeščen. Poleg tega se razvijajo tudi nove oblike sodelovanja, ki spodbujajo tako okolje kot uporabnike in zaposlene k  povezovanju in krepitvi dobrih odnosov ter prepoznavanju oseb z motnjo v dušenem razvoju kot enakovrednih članov družbene skupnosti.

SPLETNE STRANI Multimedija.net