Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju z delovno terapijo do bolj polnega in kakovostnega življenja

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije

Ljubljana, 25. oktober 2023 – Delovni terapevti imajo pomembno vlogo v življenju uporabnikov Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Delovna terapija, katere svetovni dan, ki letos poteka pod geslom Povezani s skupnostjo, obeležujemo 27. oktobra, se osredotoča na posameznika, ki mu želi omogočiti vključevanje v njemu smiselne dejavnosti, ki izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje in mu pomagajo k bolj kakovostnemu življenju.

Delovna terapija ima velik pomen za zdravje posameznika in se nanaša na katerokoli dejavnost ali nalogo v vsakdanjem življenju – pri skrbi zase, delovni storilnosti ali v prostem času. »Naši delovni terapevti so kot reševalci problemov, ustvarjalni pri svojem delu in inovativni v pristopih, saj delujejo celostno s postopnim zadovoljevanjem malih ciljev, da skupaj z uporabniki dosežejo velike,« je ob svetovnem dnevu delovne terapije povedal Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Vedno izhajamo iz uporabnika, njegovih potreb, sposobnosti, znanj in želja.«

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posamezniku omogoča, da lahko kljub bolezni in oviranosti opravlja zanj pomembne življenjske vloge in naloge. Delovni terapevti v VDC-ju Tončke Hočevar s specifičnim pristopom spodbujajo in delujejo na način, da je uporabnik v največji možni meri vključen v dejavnosti, povezane z njegovim življenjem in funkcioniranjem. Svojim uporabnikom s smiselnimi terapevtskimi aktivnostmi pomagajo, da živijo čim bolj polno, kakovostno in zadovoljno življenje.

Delujejo na različnih področjih, največji poudarek pa je na dnevnih dejavnostih, ki zajemajo osebno nego, hranjenje, vključevanje v skupnost, samostojnost v ožjem in širšem okolju ter uporabo različnih terapevtskih pripomočkov za samostojnost; delu, ki zajema ergonomske prilagoditve in pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve; ter prostem času, kjer uporabnikom nudijo pomoč pri vključevanju v ustrezne dejavnosti ter iskanju, organizaciji in izvajanju le-teh.

»Z delovno terapijo omogočamo uporabnikom sodelovanje pri tistih dejavnostih, ki so jim pomembne ter odražajo njihove vrednote in jim dajejo občutek zadovoljstva. Uporabnike spodbujamo k čim večji samostojnosti na vseh področjih njihovega delovanja, toliko časa, dokler je to mogoče. Na ta način so naši uporabniki kljub svojim omejitvam aktivni člani družbe in okolja, v katerem živijo in delajo, kar pozitivno vpliva na njihovo kakovost življenja,« je še povedal Slavko Bolčević.

SPLETNE STRANI Multimedija.net