Za skrbnike Za uporabnike

Obnovitev certifikata E-Qalin

Že nekaj let je VDC TH vključen v vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva E-Qalin. Model je nastal zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan.
Vsakoletno v ustanovah, ki so pridobile certifikat E-Qalin poteka presoja in obnova certifikata. In v teh težkih časih, ko se srečujemo z borbo proti virusu COVID -19 nam potrditev, da delamo dobro pomeni še toliko več.