O centru

Poslanstvo, vrednote, vizija

POSLANSTVO

Smo organizacija, ki omogoča odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju kvaliteto življenja s tem, da izvajamo in razvijamo programe vodenja, varstva, dela in bivanja, prilagojene njihovim potrebam in sposobnostim po načelu BITI VKLJUČEN, BITI AKTIVEN.

 

 

VSI KI ŽIVIJO IN DELAJO V VDC TONČKE HOČEVAR HODIJO V DELAVNICE.

VSAK DELA TISTO KAR LAHKO IN ZNA IN SE TUDI UČI.

VSAK SE POTRUDI TAKO, DA RABI ČIM MANJ POMOČI.

VSAK SE LAHKO VKLJUČI IN VSAK JE LAHKO AKTIVEN.

 

VREDNOTE

SPOŠTUJEMO sočloveka v njegovi enkratnosti, sposobnosti komuniciranja in zadovoljevanja osebnih potreb. ODGOVORNI smo za osebni in skupni razvoj. Skrbimo za SODELOVANJE in spodbujamo USTVARJALNOST. Stalno dopolnjujemo STROKOVNOST in KAKOVOST izvajanja programov, ki omogočajo ZADOVOLJSTVO vseh.

 

 

SPOŠTUJEMO VSE LJUDI TAKE KOT SO.

ODGOVORNI SMO, DA SE SAMI IN SKUPAJ UČIMO NOVIH STVARI.

SKRBIMO, DA DOBRO SODELUJEMO.

PODPIRAMO TO, DA SE MISLI O NOVIH STVAREH.

SKRBIMO, DA JE NAŠE DELO STROKOVNO IN DA DELAMO DOBRO.

VSE TO OMOGOČA, DA SMO VSI ZADOVOLJNI.

 

VIZIJA

Z visoko strokovnostjo zaposlenih bomo postali nosilec razvojno naravnanih programov po meri uporabnikov.

V VDC Tončka Hočevar do vključno 2020:

 • Vsaj 50% uporabnikov biva v stanovanjskih skupinah.
 • Deluje 1 nova bivalna enota.
 • Delujejo programi: “Aktivno v starost”, “Avtistične motnje niso moja ovira” in “Četudi ne znam vsega, zmorem veliko”.
 • Umetniški in lesni program delujeta v samostojnih enotah.
 • V okviru blagovne znamke Tončka VDC trži vsaj 10 dodatnih izdelkov.
 • Vsak zaposleni, ki je 3 leta vključen v VDC, iz osebnega razvojnega programa certificira vsaj eno dopolnjeno osebno strokovnost.
 • VDC je partner v vsaj enem projektu EU za področja socialnega in zdravstvenega varstva.
 • Vzpostavljena je raziskovalna skupina VDC.
 • Pridobitev evropskega certifikata kakovosti.

 

 

VSI ZAPOSLENI SE VES ČAS UČIJO, DA ZNAJO ČIM VEČ.

DO LETA 2020 BI RADI DA:

 • ŠE VEČ UPORABNIKOV ŽIVI V MAJHNIH SKUPINAH.
 • DA IMAMO 1 NOVO STANOVANJE ZA UPORABNIKE
 • DA IMAMO SKUPINE ZA TISTE UPORABNIKE, KI IMAJO VELIKO TEŽAV ALI PA SO SE POSTARALI.
 • DA SE UMETNIŠKI PROGRAM IN MIZARSKI PROGRAM PRESELIJO V NOVE PROSTORE
 • DA VELIKO LJUDI POZNA NAŠE IZDELKE. DA NAREDIMO 10 NOVIH IZDELKOV.
 • DA SE ZAPOSLENI VES ČAS UČIJO NOVOSTI.
 • DA VDC SODELUJE PRI NAČRTIH KJER SE ODLOČA O SKRBI ZA TISTE, KI RABIJO POMOČ.
 • DA SE NAREDI SKUPINA, KI IŠČE NOVOSTI IN PREVERJA ALI JE VSE DOBRO.
 • DA SE PRIDOBI POMEMBNO LISTINO IZ EVROPSKE UNIJE.
SPLETNE STRANI Multimedija.net