O centru

Tončkina pot

Naša pot se je pričela v mesecu oktobru leta 1968 s sklepom takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam. To je namreč ustanovilo “Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji”, v katerega se je vključevalo 17 odraslih pod vodstvom dveh zaposlenih. V letu 1986, ko je število vključenih uporabnikov naraslo na 144, in jih je spremljalo 37 zaposlenih, se je zavod preimenoval v Varstveno delovni center Tončke Hočevar.  Zaradi naraščajočih potreb se je zavod razširil in danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 237 uporabnikov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net