O centru

Svetovalna služba

Svetovalna služba v varstveno delovnem centru svetuje in nudi pomoč uporabnikom ter njihovim svojcem. Sodeluje z ostalimi zaposlenimi pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji uporabnikovih ciljev. Z namenom celostne obravnave se povezuje z drugimi institucijami. Deluje po načelu dostopnosti, enakopravne obravnave in zaupnosti.

Delo svetovalne službe obsega naslednje naloge:

  • Vodenje postopka sprejema, odpusta ali premestitve ter informiranje o postopku.
  • Svetovanje in pomoč uporabnikom pri razumevanju vsakodnevnih življenjskih situacij in sprejemanju odločitev.
  • Psihosocialno pomoč ter svetovanje uporabnikom in svojcem pri premagovanju osebnih stisk.
  • Sodelovanje z drugimi službami zavoda, s pristojnimi centri za socialno delo ter ostalimi ustanovami in institucijami.
  • Zbiranje in vodenje podatkov o uporabnikih in svojcih, ki so potrebni za izvajanje storitev ter izdaja potrdil.
  • Koordiniranje prakse za učence, ki so kandidati za vključitev v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
  • Vodenje pogovornih skupin z uporabniki.
  • Sodelovanje pri projektih.
  • Mentorstvo študentom in prostovoljcem.

Kontakt:

Socialna služba:

01 583 88 68 ali 041 300 229

sociala(at)vdc.si

Psihologinja: Maja Štante Vouk

01 292 78 78 ali 030 705 804

sociala(at)vdc.si

Svetovalna služba je po telefonu dosegljiva vsak dan med 8.00 in 16.00 uro. Za pogovor v svetovalni službi je zaželena predhodna najava, saj vam bomo tako lahko namenili dovolj časa za pogovor.

SPLETNE STRANI Multimedija.net