O centru

Postopek sprejema

Odrasle osebe, ki so dopolnile 18 let in imajo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, lahko vložijo prošnjo za sprejem oz. vključitev v naš zavod:

– v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in
– v storitev institucionalno varstvo.

Postopek sprejema ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Prošnjo za vključitev lahko vloži uporabnik sam ali to zanj stori njegov zakoniti zastopnik. Lahko pa uporabnik za vložitev prošnje nekoga pooblasti.

Sprejem v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji:

 1. Vložitev prošnje na predpisanem obrazcu Prošnja za sprejem ali premestitev v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
 2. Svetovalni delavec opravi prvi pogovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom.
 3. O vključitvi v zavod odloča komisija zavoda. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec izpolnjuje vse pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uvrsti na čakalno listo.
 4. Ob sprejemu se sklene dogovor.

Potrebno je priložiti tudi naslednje priloge:

 • potrdilo o državljanstvu
 • potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje, oz. osebni dokument
 • odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po ZDRTDPO
 • izvid in mnenje komisije za razvrščanje ali invalidske komisije ZPIZ ali komisije ZZRS
 • zdravniško mnenje staro največ en mesec, če stanje ni razvidno iz dokazil iz prejšnje alineje

Sprejem v institucionalno varstvo:

 1. Vložitev prošnje na predpisanem obrazcu  Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
 2. Svetovalni delavec opravi prvi pogovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom.
 3. O vključitvi v zavod odloča komisija zavoda. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec izpolnjuje vse pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uvrsti na čakalno listo.
 4. Ob sprejemu se sklene dogovor.

Potrebno je priložiti tudi naslednje priloge:

 • potrdilo o državljanstvu
 • potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje, oz. osebni dokument
 • odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po ZDRTDPO
 • izvid in mnenje komisije za razvrščanje ali invalidske komisije ZPIZ ali komisije ZZRS
 • zdravniško mnenje staro največ en mesec, če stanje ni razvidno iz dokazil iz prejšnje alineje
 • dokazilo o višini prejemkov
 • izjava o načinu plačila s strani tretje osebe
 • če prošnjo vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, se priloži še kopija odločbe oz. pooblastila
 • Zavod s soglasjem uporabnika in zakonitega zastopnika ali skrbnika zaprosi za poročilo ustanove, kjer se je uporabnik predhodno usposabljal.

Po prejemu prošnje za vključitev pregledamo ali je priložena tudi vsa potrebna dokumentacija. V kolikor dokumentacija ni popolna, vas pozovemo k dopolnitvi prošnje. Ko prejmemo manjkajočo dokumentacijo in je vloga popolna, vas povabimo na informativni pogovor v svetovalno službo in k psihiatru.

Na uvodnem sestanku se pogovarjamo o tem, kaj bodoči uporabnik zna in zmore, kakšne so njegove želje in cilji ter kako poteka storitev. Če se vključujete v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, vam predstavimo enote dnevnega varstva in zaposlitvene programe  ter potek dela v programih. V kolikor se vključujete v institucionalno varstvo, vam prestavimo pogoje bivanja in vas seznanimo s potekom življenja v domu ali drugi obliki bivanja. Pogovorimo se tudi o tem, kakšna so naša pričakovanja, način in oblike dela ter naše možnosti.

Po opravljenih pogovorih prošnjo obravnava Komisija za sprejeme, odpuste in premestitve. Po pošti prejmete pisni sklep komisije. V primeru, da ste uvrščeni na čakalno listo, vas ob sprostitvi mesta povabimo k vključitvi in podpisu dogovora o storitvi.

Postopek sprejema vodi svetovalna služba.

Priloge (PDF):

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo
Prošnja za sprejem ali premestitev v storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
Zdravniško mnenje

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net