O centru

Dokumenti, obrazci, povezave

 

Povabilo – prehranske storitve 2024

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo za »Storitve priprave in dostave prehrane, ki se izvajajo na okolju prijazen način«. Naročnik bo javno naročilo oddal v skladu z 9., 40., 77., 84., 88. 89 in 90.čl. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), v odprtem postopku, za obdobje petih let in je dostopen ponudnikom tudi preko eJN.

Razpisna dokumentacija:

SPLETNE STRANI Multimedija.net