O centru

Dokumenti, obrazci, povezave

Povabilo – prehranske storitve 2022

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo za »Storitve priprave in dostave prehrane, ki se izvajajo na okolju prijazen način«. Naročnik bo javno naročilo oddal v skladu z 21. in 22. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), kot socialne in druge posebne storitve, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU, po evidenčnem postopku, za obdobje dveh let.

Razpis je dosegljiv na: RAZPIS  PREHRANSKE  STORITVE  VDC 2022

Koristne povezave:
SPLETNE STRANI Multimedija.net