O centru

VDC Tončke Hočevar je javni socialno varstveni zavod. Naša osnovna dejavnost je izvajanje socialno varstvenih storitev:
• varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
• institucionalno varstvo in
• izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Vseskozi zavod poleg izvajanja osnovne dejavnosti stremi k prepoznavanju potreb uporabnikov, ki se z njihovo starostjo spreminjajo. Usmeritve so v celostno obravnavo naših uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in njihovimi svojci ali skrbniki.
Naše delo je usmerjeno v nadgradnjo že obstoječih storitev in v iskanje optimalnih rešitev za uporabnike. Pri tem sledimo načelu enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Večji poudarek namenjamo tudi deinstitucionalizaciji.

SPLETNE STRANI Multimedija.net