Prilagajanje besedil v lažji jezik osebam z motnjo v duševnem razvoju omogoča boljšo informiranost

Prilagajanje besedil v lažji jezik osebam z motnjo v duševnem razvoju omogoča boljšo informiranost

28. maja obeležujemo mednarodni dan lahkega branja

Ljubljana, 24. maj 2023 – 28. maja obeležujemo mednarodni dan lahkega branja oziroma lažjega jezika. Na ta dan organizacije po vsem svetu, med njimi tudi Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja, ozaveščajo o konceptu lažjega jezika in pomenu lahkega branja za ljudi s težavami pri branju in razumevanju. Besedila v lahkem branju so napisana jasno, nedvoumno in razumljivo vsem.

Ker imajo lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju težave pri razumevanju in učenju novih stvari, je pomembno, da imajo dostop do jasnih in lahko razumljivih informacij. V VDC-ju Tončke Hočevar poudarjajo, da lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju ob pravi podpori dosežejo veliko in živijo kakovostno življenje, zato v okviru projektne skupine za lahko branje pripravljajo besedila v lažjem jeziku, kar njihovim uporabnikom omogoča dobro informiranost v vsakdanjem življenju. Pri prilagajanju besedil v lažji jezik upoštevajo Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki.

»V VDC-ju Tončke Hočevar si prizadevamo za čim bolj aktivno in normalno življenje uporabnikov ter jih spodbujamo k vključevanju v družbo. Eden izmed pomembnih projektov, s katerimi jim omogočamo čim bolj kakovostno življenje, je tudi prilagajanje različnih besedil v lažji jezik. To našim uporabnikom omogoča boljšo informiranost v njihovem vsakdanjem življenju,« pove Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Mednarodni dan lahkega jezika praznujemo od leta 2020, 28. maj pa je bil izbran zato, ker je bil na ta dan podpisan ustanovni dokument Evropskega združenja za vključevanje (Inclusion Europe), ki se zavzema za vključenost ljudi z ovirami in njihovih družin na vsa področja v družbi ter poudarja, da imamo ljudje enake pravice.

SPLETNE STRANI Multimedija.net