Mednarodni dan človekovih pravic priložnost za spodbujanje enakosti, dostojanstva in pravic za vse ljudi

10. decembra obeležujemo mednarodni dan človekovih pravic

Ljubljana, 8. december 2023 – Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra, na dan, ko je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, se spominjamo temeljnih načel, ki služijo kot vodilo človeštva. Deklaracija s svojo temeljno izjavo »Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice.« še vedno odmeva kot temelj naših skupnih vrednot ter prizadevanj za mir, dostojanstvo in enakost. Poudarek letošnjega mednarodnega dne pa ni le na splošnih načelih deklaracije, ampak tudi na konkretnih primerih njenega udejanjanja, ob tej priložnosti sporoča VDC Tončke Hočevar.

Vloga VDC-ja Tončke Hočevar, ki je pionir v podpori odraslih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji, sega bistveno dlje od zagotavljanja osnovne oskrbe. »Naš center je znan po svojih inovativnih programih, ki omogočajo uporabnikom izboljšanje njihovega vsakdanjega življenja, poleg tega pa jim pomagajo pri razvoju njihovih sposobnosti, zagotavljanju izobraževanja in celo možnosti zaposlitve. Te priložnosti so ključne za spodbujanje večje neodvisnosti in samozavesti med osebami s posebnimi potrebami,« pove Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Med najpomembnejšimi dosežki tega najstarejšega varstveno-delovnega centra v Sloveniji je individualno prilagojena obravnava, usmerjena v osebni razvoj in izboljšanje življenjskih veščin uporabnikov. Center sodeluje z lokalnimi podjetji in skupnostmi pri zagotavljanju delovnih mest, kar njegovim uporabnikom omogoča aktivno vključevanje v družbo. Organizira tudi različne dogodke za osveščanje javnosti o življenju oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter promovira inkluzivnost. VDC Tončke Hočevar aktivno deluje kot zagovornik pravic invalidov in oseb s posebnimi potrebami, s čimer pomembno vpliva na družbena stališča do vključevanja in pravic le-teh.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic se je treba ne le spomniti temeljnih načel deklaracije človekovih pravic, ampak tudi priznati in ceniti delo ustanov, kot je VDC Tončke Hočevar. »Naša zavezanost in trud sta dokaz, da je z gradnjo bolj vključujoče družbe mogoče spremeniti življenja na bolje. Ta dan tako predstavlja priložnost za obnovitev naše zaveze k spodbujanju enakosti, dostojanstva in pravic za vse ljudi, ne glede na njihove sposobnosti ali omejitve,« še meni Slavko Bolčević.

SPLETNE STRANI Multimedija.net