Duševno zdravje je del celostnega zdravja in blaginje

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja

Ljubljana, 5. oktober 2023 – Duševno zdravje je sestavni del celostnega zdravja in blaginje vsakega posameznika, ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, sporoča Varstveno delovni center Tončke Hočevar. Poslanstvo centra je podpora odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, zato je skrb za duševno zdravje v njihovem vsakodnevnem delovanju še toliko bolj pomembna.

Med duševno motnjo in motnjo v duševnem razvoju je razlika. Duševna motnja je stanje, ki vpliva na razpoloženje, mišljenje in vedenje in se lahko pojavi v katerem koli obdobju življenja. Motnja v duševnem razvoju pa je stanje, ki se običajno pojavi v zgodnji fazi razvoja in lahko vpliva na kognitivne, socialne in čustvene sposobnosti posameznika. Vsaka od motenj zahteva različen pristop v obravnavi, zato posvečajo v VDC-ju Tončke Hočevar posebno pozornost individualizirani oskrbi.

»Duševno zdravje je ključno za splošno kakovost življenja naših uporabnikov. V našem centru jim nudimo celostno, holistično in individualno obravnavo. Naša osnovna filozofija je uporabnikom zagotoviti podporo na področjih, kjer jo potrebujejo, medtem ko na tistih področjih, na katerih so samostojni, to ohranjamo in spodbujamo,« pove Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »Ta pristop se odraža pri vseh storitvah, ki jih naš zavod nudi, in je ključen za celostno blaginjo naših uporabnikov.«

Zaposleni v VDC-ju Tončke Hočevar so strokovno usposobljeni za delo z osebami z različnimi oblikami motenj v duševnem in telesnem razvoju ter se redno izobražujejo in usposabljajo na področju duševnega zdravja, da bi uporabnikom zagotovili najboljšo možno oskrbo. Poleg tega pa v zavodu posebno pozornost namenjajo tudi duševnemu zdravju zaposlenih, saj so prepričani, da je to temelj za uspešno delo z uporabniki. Zaposlenim zato nudijo redna izobraževanja in supervizije za krepitev duševne odpornosti.

SPLETNE STRANI Multimedija.net