Za skrbnike Za uporabnike

Druženje v Mariboru

Bivalna skupina Vrhovci ter Zelena jama sta se družili s prijatelji iz Maribora. Bilo je prijetno.