Demenci prijazna točka

Med pripravami za demenci prijazno točko je tudi urejanje zelenice s spominčicami.

SPLETNE STRANI Multimedija.net