Zdravstveno varstvo

Fizioterapija

Fizioterapevtske storitve v VDC Tončke Hočevar so usmerjene k individualnem pristopu ali manjšim skupinam uporabnikov. Obravnave so prilagojene posamezniku/skupini glede na njegove/njihove potrebe in zmožnosti. K fizioterapevtskim storitvam se štejejo različne metode in tehnike, s katerimi želimo ohranjati splošno kondicijo in vzdržljivost uporabnikov, gibljivost, koordinacijo. Stremi se k vzdrževanju splošne mišične moči, vzpodbujajo se tehnike za vzdrževanje dnevnih aktivnosti, gibanja , šola hoje …

Pri akutnih/kroničnih bolečinskih stanjih mišično-skeletnega sistema se poslužujemo fizikalne terapije v kombinaciji s kinezioterapijo, manualno terapijo in drugimi.

V sodelovanju z osebnim zdravnikom uporabnikov celodnevnega varstva se  primere limfedemov (otekline nog) obravnava s pomočjo presoterapije, razjede zaradi slabšega ožilja oziroma zaradi pritiska pa se obravnava s pomočjo biostimulacije. Ena od pomembnejših vej v fizioterapiji je tudi skrb za invalide in težje pokretne/nepokretne. Tej skupini uporabnikov se nudi pomoč pri vertikalizaciji, hoji, izvajajo se namenske aktivnosti za vzpostavljanje/izboljšanje telesnih zgradb in funkcij za vzdrževanje drže, gibanje, razbremenitev telesa, razgibavanje.

Fizioterapevt je del multidisciplinarnega tima. Z delovno terapevtko skrbi za uporabnikove prilagoditve njihovega ožjega in širšega okolja.  Sodelovanje, testiranje in ocena z medicinsko-tehničnimi pripomočki je pomembno področje, pri katerem ima fizioterapevt, v navezi z delovno terapevtko, pomembno vlogo.

Tedensko se v sklopu  interesnih dejavnosti izvajajo aktivne skupinske gibalne aktivnosti s športno-animacijskim programom, kateri je namenjen vsem, ki so željni tovrstne aktivnosti.

Kontakt:

01 292 78 71

fizioterapija@vdc.si

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net