Zdravstveno varstvo

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki posamezniku omogoča, da kljub bolezni ali oviranosti lahko opravlja zanj pomembne življenjske vloge in naloge.  S svojim specifičnim pristopom v zavodu spodbuja in deluje na način, da je uporabnik v največji možni meri vključen v aktivnosti  povezane z njegovim življenjem in funkcioniranjem.

Delovni terapevti v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar uporabnikom preko različnih smiselnih terapevtskih aktivnosti pomagamo, da svoje življenje lahko živijo čim bolj  polno in zadovoljno.  Tekom obravnave pri izvedbi aktivnosti izhaja iz posameznika, njegovih potreb, sposobnosti, znanj in želja.

Delujemo na različnih področjih, poudarek pa je na naslednjih:

  • dnevne aktivnosti ter širše dnevne aktivnosti (osebna nega, hranjenje, vključevanje v skupnost, samostojnost v ožjem in širšem okolju, uporaba različnih terapevtskih pripomočkov za samostojnost),
  • delo (prilagoditve, pomoč pri iskanju iskanje ustrezne zaposlitve …)
  • prosti čas (pomoč pri vključevanju, iskanje, organizacija in izvajanje ustreznih aktivnosti)

Zloženka DELOVNA TERAPIJA

Kontakt:

01 292 78 81

031 729 577

delovna.terapija@vdc.si

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net