Dejavnosti

Zdravstveno varstvo

Zdravstvene storitve so na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Našim stanovalcem se trudimo ponuditi celovito oskrbo.

Zdravstvena storitev je sestavljena iz skupine strokovnjakov, ki sodelujejo. V razširjenem  timu sodelujejo medicinska sestra v zdravstveni negi, bolničarji, zdravstveni tehniki, medicinske sestre, fizioterapevt in delovni terapevt.

Skupaj se trudimo rešiti zapletena vprašanja naših uporabnikov in si prizadevamo zagotoviti ustrezno oskrbo in strokovno pomoč v okviru svojih pristojnosti. V našem delu smo se osredotočili na potrebe, zmožnosti in želje uporabnikov in jim pomagamo pri izvajanju dejavnosti, ki jih sami ne zmorejo. Za tiste, ki potrebujejo le pozitivno vzpodbudo in motivacijo,  se to spodbuja, z namenom, da ohranjajo neodvisnost tako dolgo, kot je to mogoče. Prizadevamo si, da ohranjajo socialni stik drug z drugim in z okolico.

Za spremljanje zdravstvenih stanj naših uporabnikov ter nudenje strokovne pomoči s tega področja skrbi zdravnica splošne medicine. Ta uporabnike v institucionalnem varstvu obišče dvakrat tedensko. Za konzultacije in akutna stanja pa je za uporabnike poskrbljeno na način, da se po pomoč obrnemo  v  zdravstveni dom ali službo splošne nujne pomoči. Enkrat tedensko v našo hišo prihaja tudi psihiater.

Pripravljeni smo prisluhniti in slišati potrebe, želje, vprašanja naših uporabnikov in njihovih svojcev. Trudimo se, da za vsakega uporabnika prilagodimo storitev, za katero mislimo, da  bo zanj najprimernejša.

SPLETNE STRANI Multimedija.net