Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Enota Zelena jama

V veliki stanovanjski hiši na Zvezni ulici 18 v Ljubljani je poleg bivalne skupine urejeno tudi dnevno varstvo za 13 uporabnikov. Vodijo jih tri zaposlene delavke.

Dnevno varstvo v enoti je odprto od 7.00 do 15.00. V enoti je v času od 10.30 do 11.00 organizirana malica za uporabnike, ki jo pripeljejo iz matične kuhinje v Šiški. Malico uporabniki ob pomoči zaposlenih pripravijo in postrežejo v jedilnici bivalnega dela enote.

V enoto so vključeni predvsem uporabniki, ki se ne zmorejo več vključevati v prilagojen zahtevnejši zaposlitveni program, zato se še posebej skrbi za pestrost aktivnosti. Razvoj izdelkov lastnega programa omogoča, da lahko vsak sodeluje na svoj način in je tako dejavno vključen. Poleg tega pa se uporabniki  vključujejo tudi v vsakdanja dela v smislu skrbi za življenje v hiši v skladu s svojimi zmožnostmi in željami.

Glede na to, da pa je v hiši tudi bivalna enota za 15 uporabnikov poteka večja dinamika v jutranjem času med 7.00 in 8.30 uro, ko uporabniki odhajajo iz enote ter od 13.00 ure dalje, ko se vrnejo domov.

Celotna hiša je prilagojena in urejena, tako da tudi gibalno ovirani uporabniki nimajo težav s samostojnim gibanjem po hiši.

Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana

Kako do nas?  ZEMLJEVID

 

Kontakt: Darja Pajk

 01/540 36 66

041 300 971

 darja.pajk(at)vdc.si

 

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net