Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Enota Zelena jama

V veliki stanovanjski hiši na Zvezni ulici 18 v Ljubljani je poleg bivalne skupine urejeno tudi dnevno varstvo za 14 uporabnikov. Vodijo jih tri zaposlene delavke.

Dnevno varstvo v enoti je odprto od 7.00 do 15.00. V enoti je v času od 10.30 do 11.00 organizirana malica za uporabnike, ki jo pripeljejo iz matične kuhinje v Šiški. Malico uporabniki ob pomoči delavk pripravijo in postrežejo v jedilnici bivalnega dela enote.

V enoto so vključeni tudi uporabniki, ki se ne zmorejo več vključevati v prilagojen zaposlitveni program, zato se še posebej skrbi za pestrost aktivnosti. Poleg tega pa se uporabniki  vključujejo tudi v dejavnosti na nivoju zavoda v skladu s možnostmi, sposobnostmi in željami.

Celotna hiša je prilagojena in urejena, tako da tudi gibalno ovirani uporabniki nimajo težav s samostojnim gibanjem po hiši.

Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana

Kako do nas?  ZEMLJEVID

 

Kontakt: Darja Pajk

 01/540 36 66

041 300 971

 darja.pajk@vdc.si

 

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net