Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Enota Vič

Na Tržaški cesti 371 v Ljubljani se nahaja enota Vič, ki jo dnevno obiskuje 23 uporabnikov.

Za spremljanje dela in strokovno vodenje skrbi v enoti pet zaposlenih. Poleg strokovne delavke v enoti, ki nudi  uporabnikom tudi individualno pomoč in sodeluje s svojci, se občasno, po potrebi,  vključuje v delo tudi psihologinja. Občasno se v obravnavo uporabnikov vključujejo tudi psihologinja, delovna terapevtka in fizioterapevtka.

Delovni dan v enoti se odvija od 6.00 do 15.00 ure. V času med 10.00 in 11.00 poteka malica uporabnikov, ki jo pripeljejo iz matične kuhinje v Šiški in jo uporabniki ob manjši pomoči pripravljajo v razdelilni kuhinji.

Enota je usmerjena v kooperantski program kartonažnih dejavnosti, tiskarski program ter lastni program izdelave papirja. Papir je osnovni material, ki ga uporabljamo v vseh treh programih.

V enoti Vič se uporabniki lahko  vključujejo tudi v različne vodene prostočasne aktivnosti: sprehode, izlete,  gospodinjske aktivnosti,  oglede razstav, pogovore na določeno temo, v učenje  dela z računalnikom in tablico, sodelujejo na prireditvah in športnih aktivnostih, se družijo ob spremljanju poučnih TV oddaj, ogledu fotografij različnih dogodkov …

 

Tržaška cesta 371, 1000 Ljubljana

Kako do nas?  ZEMLJEVID

 

 Kontakt: Brigita Kljun

 01/244 23 99

041 300 968

 brigita.kljun@vdc.si

 

Programi v enoti: kooperantski, tiskarski in lastni program. 

SPLETNE STRANI Multimedija.net