Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Enota Vič

Na Tržaški cesti 371 v Ljubljani se nahaja enota Vič, ki jo dnevno obiskuje 25 uporabnikov, nekateri prihajajo od doma nekaj pa jih prihaja iz bivalnih enot VDC.

Delovni dan v enoti poteka med 6. in 15. ure. Za spremljanje dela in strokovno vodenje v enoti skrbi pet zaposlenih. Trije  inštruktorji in varuhinja spremljajo uporabnike ob njihovem delu – vodijo, usmerjajo, učijo novih postopkov dela in skrbijo, da je delo kvalitetno in pravočasno izpeljano (delo za kooperante).

Zaposlitve v enoti  so usmerjene v kartonažno dejavnost (izdelava papirnatih vrečk, škatlic, ovitkov, map…). Tiskarski program zagotavlja tiskovine za ves VDC  ter lastni program, kjer se izdeluje ročno  izdelan  papirja za voščilnice, ovojnice, pisma …

Tudi voščilnice izdelamo sami. Papir je osnovni material, ki se uporablja  v vseh treh programih.

Strokovna delavka nudi  uporabnikom strokovno pomoč – individualizirano spremljanje, svetovanje, usmerjanje.. Sodeluje s svojci in drugimi službami v VDC-ju. Občasno se v obravnavo vključujejo tudi  drugi strokovni delavci (psihologinja, social. delavka,..).

Malico (hladna, topla, vegi), nam pripeljejo iz matične enote  med 10. in 11. uro. V enoti Vič se uporabniki lahko  vključujejo tudi v različne vodene prostočasne aktivnosti v hiši, kot tudi zunaj nje (sprehode, izlete,  gospodinjske aktivnosti,  oglede razstav-sejmov, pogovore na določeno temo, v učenje  dela z računalnikom in tablico, sodelujejo na prireditvah in športnih aktivnostih, vključijo se lahko v krožek o športu, o fotografiranju…).

Tržaška cesta 371, 1000 Ljubljana

Kako do nas?  ZEMLJEVID

 

 Kontakt: Brigita Kljun

 01/244 23 99

041 300 968

 brigita.kljun@vdc.si

 

Programi v enoti: kooperantski, tiskarski in lastni program. 

SPLETNE STRANI Multimedija.net