Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Enota Šiška

Je največja enota, ki se nahaja v matični stavbi na Vodnikovi cesti  56 v Ljubljani.

107 uporabnikov se dnevno vključuje v šest različnih programov  ter v integrirano zaposlovanje, ki poteka na dveh lokacijah (Bauhaus, Sodexo). V enoti skušamo za vsakega uporabnika poiskati delo oz. aktivnost, ki jo zmore in želi opravljati.  Za uporabnike v enoti skrbi 24 zaposlenih.

Nudi se tudi možnost prehajanja med programi in vključevanje v različne storitve na nivoju zavoda, kot npr. delo v pralnici, čiščenje, lažja vzdrževalna dela, lažja administrativna dela, delo v recepciji, delo v strežbi, zeleni program …

Enota Šiška je odprta od 6.00 do 16.00, v enoti poteka tudi organizirano jutranje in podaljšano popoldansko varstvo (od 6.00 do 7.00 in od 15.00 do 16.00). V času vključitve se uporabnikom nudi topla ali hladna malica. Malica poteka v dveh skupinah v času od 9.45 do 10.15 ter od 10.30 do 11.00.

Kosilo za uporabnike je organizirano med 14.00 in 15.00 in na željo skrbnikov ga lahko koristijo tudi uporabniki dnevnega varstva, ki bivajo v domači oskrbi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Vodnikova ulica 56, 1000 Ljubljana

Kako do nas?  ZEMLJEVID

 

Kontakt: Simona Bibič

01/583 88 60

 030 705 803

simona.bibic@vdc.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLETNE STRANI Multimedija.net