Dejavnosti

Socialno vključevanje invalidov

V Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar uporabnikom nudimo storitev socialnega vključevanja invalidov, ki smo jo poimenovali S podporo zmorem vse. Z njo uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudimo podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju. Pomagamo jim pri vključevanju v družbo in uresničevanju enakih možnosti, kot jih imajo drugi posamezniki. S pomočjo podpornih oseb – študentov, prostovoljcev in drugih zainteresiranih, ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami – uporabnikom omogočamo bolj polno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Storitev, ki je za uporabnike brezplačna in je prilagojena vsakemu uporabniku posebej glede na njegove potrebe, želje in cilje, vključuje:

  • Usposabljanje za samostojno življenje: oblikovanje podpornega okolja za samostojnejše življenje uporabnika in priprava osebnega načrta
  • Vseživljenjsko učenje: zagotavljanje spremstva k dejavnostim vseživljenjskega učenja, izvajanje različnih delavnic s ciljem razvoja novih znanj in veščin uporabnikov
  • Prebivanje s podporo: informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev, svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil, družabništvo

 

Do storitve so po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov upravičene osebe s statusom invalida, ki niso vključene v institucionalno varstvo ali v storitev osebne asistence ter ne uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana ali pravice do dolgotrajne oskrbe.

Socialno vključevanje invalidov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

 

Dodatne informacije: Monika Ločniškar (sociala@vdc.si, 01 583 88 68, 041 300 229)

SPLETNE STRANI Multimedija.net