Institucionalno varstvo

Zavod Šiška

V zavodu v Šiški, na Vodnikovi cesti 56, biva 60 uporabnikov. Živijo v štirih gospodinjskih enotah, ki se med seboj razlikujejo glede na samostojnost uporabnikov in tudi glede na dinamiko življenja. Poleg 16-urne obravnave nudimo 15 uporabnikom 24-urno obravnavo. Uporabniki v 24-urni obravnavi se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne vključujejo več v storitev dnevnega varstva (vodenje, varstvo in zaposlitev), ampak preživijo dan v svojem ritmu ob pomoči zdravstveno negovalnih delavcev, gospodinje in strokovne delavke.

V vseh štirih gospodinjskih enotah zavoda Šiška stremimo k temu, da uporabniki po svojih zmožnostih sodelujejo v skrbi zase, so aktivni pri gospodinjskih in hišnih opravilih (skrb za čajno kuhinjo, skupne kuharske aktivnosti, skrb za sobo, postiljanje postelj, itd.) ter se aktivno vključujejo v lokalno okolje. V zavodu bivajo uporabniki, ki potrebujejo največ pomoči. Potrebujejo pomoč pri reševanju vsakodnevnih stisk, težav, pri urejanju odnosov s svojci, pri organiziranju prostočasnih dejavnosti in tudi pri negi. Med stanovalci se sklepajo prijateljstva, ki lahko prerastejo v željo po skupnem bivanju. Takrat, če je le možno, omogočimo paru, da zaživi skupaj v dvoposteljni sobi in se tako približa življenje v smislu partnerstva.

 

Zavod Šiška, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana

Kako do nas? ZEMLJEVID

 

Kontakt popoldan /dežurni strokovni delavec:

 031 799 515

SPLETNE STRANI Multimedija.net