Dejavnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

V institucionalno varstvo VDC Tončke Hočevar je vključenih 100 oseb in se izvaja na osmih lokacijah v Ljubljani:  v zavodu v Šiški, v bivalni enoti Zelena jama, v štirih stanovanjskih skupinah lociranih po Ljubljani, v stanovanju na Fužinah in Litostrojski.

Uporabnikom so na voljo tudi različne obogatitvene dejavnosti, ki potekajo v tesnem sodelovanju med dopoldanskim in popoldanskim izvajanja storitev:

 

Letovanja, zimovanja, izleti Hortikultura in terapevtski vrt Prostovoljstvo uporabnikov
Druženje z živalmi Krožki
SPLETNE STRANI Multimedija.net