VDC-Toncke-Hocevar_55-let_1-1200x889.jpg
21/Feb/2024

Ljubljana, 12. junij 2023 – Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar letos praznuje 55-letnico svojega delovanja, ki jo je obeležil s Tončkinim piknikom, na katerem se je zbralo več kot petsto gostov. Zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968, je najstarejši in prvi ustanovljeni varstveno-delovni center v Sloveniji, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

 

»Od svoje ustanovitve leta 1968 smo prehodili zavidljivo pot. S svojim delovanjem na področju skrbi za odrasle z motnjo v duševnem in telesnem razvoju smo pogosto orali ledino. Pomembno smo prispevali k razvoju področja, na katerem delujemo, bili vpeti v razvoj stroke, premikali meje in se nenehno trudili za izboljšanje standardov na področju izvajanja socialnovarstvenih storitev in storitev zdravstvene nege,« je ob praznovanju 55-letnice VDC-ja Tončke Hočevar poudaril njen direktor Slavko Bolčevič in dodal: »V središče svojega delovanja ves čas postavljamo uporabnika ter se zavzemamo za bolj kakovostno življenje odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Spodbujamo in krepimo njihove socialne aktivnosti ter jih usmerjamo k čim večji samostojnosti. In temu bomo zavezani tudi v prihodnje.«

VDC Tončke Hočevar je bil ustanovljen leta 1968 s sklepom takratnega Društva za pomoč nezadostno razvitim osebam. To je ustanovilo Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji, v katerega se je vključevalo 17 odraslih pod vodstvom dveh zaposlenih. V letu 1986, ko je število vključenih uporabnikov naraslo na 144, in jih je spremljalo 37 zaposlenih, se je zavod preimenoval v VDC Tončke Hočevar. Zaradi naraščajočih potreb se je zavod razširil in danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih 254 uporabnikov, zavod pa zaposluje 148 ljudi in sodeluje z več prostovoljci.

Zavod je usmerjen v celostno obravnavo svojih uporabnikov v sodelovanju z zunanjimi ustanovami in njihovimi svojci ali skrbniki ter si prizadeva za nadgradnjo že obstoječih storitev in išče najprimernejše rešitve za uporabnike. Pri tem sledi načelu enake dostopnosti za vse, normalizacije, individualizacije in možnosti izbire. Na obeležitvi 55-letnice delovanja zavoda, na kateri je zbrane zabavala tudi priljubljena pevka Tanja Žagar, se je direktor Slavko Bolčevič zahvalil vsem, ki soustvarjajo Tončkino zgodbo: »Pri svojem delu ne bi zmogli brez vseh vas – uporabnikov, svojcev, skrbnikov, srčnih in predanih sodelavcev, prostovoljcev, poslovnih partnerjev … Hvala, da ste del naše skupnosti. Skupaj smo zgradili nekaj posebnega in z vašo pomočjo bomo nadaljevali s tem poslanstvom.«

Oglejte si nekaj utrinkov s piknika:

VDC Tončke Hočevar_55 let_1
VDC Tončke Hočevar_55 let_Slavko Bolčevič_2
VDC Tončke Hočevar_55 let_Dejan Crnek, podžupan MOL
VDC Tončke Hočevar_55 let_1
VDC Tončke Hočevar_55 let_5
VDC Tončke Hočevar_55 let_6
VDC Tončke Hočevar_55 let_2
VDC Tončke Hočevar_55 let_4
VDC Tončke Hočevar_55 let_7
VDC Tončke Hočevar_55 let_8
VDC Tončke Hočevar_55 let_9
VDC Tončke Hočevar_55 let_3
VDC Tončke Hočevar_55 let_Slavko Bolčevič_1

Mednarodni-dan-lahkega-branja-1.jpg
21/Feb/2024

Prilagajanje besedil v lažji jezik osebam z motnjo v duševnem razvoju omogoča boljšo informiranost

28. maja obeležujemo mednarodni dan lahkega branja

Ljubljana, 24. maj 2023 – 28. maja obeležujemo mednarodni dan lahkega branja oziroma lažjega jezika. Na ta dan organizacije po vsem svetu, med njimi tudi Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja, ozaveščajo o konceptu lažjega jezika in pomenu lahkega branja za ljudi s težavami pri branju in razumevanju. Besedila v lahkem branju so napisana jasno, nedvoumno in razumljivo vsem.

Ker imajo lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju težave pri razumevanju in učenju novih stvari, je pomembno, da imajo dostop do jasnih in lahko razumljivih informacij. V VDC-ju Tončke Hočevar poudarjajo, da lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju ob pravi podpori dosežejo veliko in živijo kakovostno življenje, zato v okviru projektne skupine za lahko branje pripravljajo besedila v lažjem jeziku, kar njihovim uporabnikom omogoča dobro informiranost v vsakdanjem življenju. Pri prilagajanju besedil v lažji jezik upoštevajo Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki.

»V VDC-ju Tončke Hočevar si prizadevamo za čim bolj aktivno in normalno življenje uporabnikov ter jih spodbujamo k vključevanju v družbo. Eden izmed pomembnih projektov, s katerimi jim omogočamo čim bolj kakovostno življenje, je tudi prilagajanje različnih besedil v lažji jezik. To našim uporabnikom omogoča boljšo informiranost v njihovem vsakdanjem življenju,« pove Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Mednarodni dan lahkega jezika praznujemo od leta 2020, 28. maj pa je bil izbran zato, ker je bil na ta dan podpisan ustanovni dokument Evropskega združenja za vključevanje (Inclusion Europe), ki se zavzema za vključenost ljudi z ovirami in njihovih družin na vsa področja v družbi ter poudarja, da imamo ljudje enake pravice.


Svetovni-dan-zavedanja-o-avtizmu.jpg
21/Feb/2024

Sporočilo za javnost

Napredek pri sprejemanju avtizma, a pred nami še veliki izzivi

2. aprila obeležujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu

 

Ljubljana, 30. marec 2023 – Letošnji svetovni dan zavedanja o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. aprila, se osredotoča na prispevek avtističnih oseb doma, na delovnem mestu, v umetnosti in pri oblikovanju politik. V zadnjih letih je bil dosežen velik napredek v ozaveščanju in pri sprejemanju avtizma, kljub temu pa se avtisti še vedno pogosto soočajo z diskriminacijo in drugimi izzivi, ob omenjenem svetovnem dnevu sporoča Varstveno delovni center Tončke Hočevar. Osebe z motnjo v duševnem razvoju s pridruženo motnjo avtističnega spektra predstavljajo približno 10 odstotkov vseh uporabnikov, vključenih v VDC Tončke Hočevar.

Avtizem je najhitreje rastoča, vseživljenjska razvojna nevrološka motnja, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij. Prizadene več kot odstotek populacije, pogostost avtizma pa se je v zadnjih dveh desetletjih povečala za več kot desetkrat, kar je zaskrbljujoč trend. Gre za kompleksno motnjo, zato je pomembno, da osebe z avtizmom prejmejo ustrezno podporo in terapijo, ki jih bo vodila k samostojnemu in kakovostnemu življenju, poudarjajo v VDC-ju Tončke Hočevar. Različne terapije, vključno s terapijami z vedenjsko in socialno interakcijsko usmerjenostjo, lahko pomagajo pri razvoju socialnih in komunikacijskih veščin, pa tudi pri obvladovanju vsakdanjih nalog.

VDC Tončke Hočevar v okviru svoje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji svojim uporabnikom, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in pridruženo motnjo avtističnega spektra, zagotavlja podporo in vključevanje v zaposlitev pod posebnimi pogoji. »Na ta način osebam z avtizmom omogočamo socialno vključevanje na prilagojen način. Zagotavljamo jim zaposlitev v umirjenem okolju, v manjših skupinah in z vnaprej določenim urnikom. Naši uporabniki so vključeni v delovne kolektive podjetij ob vodenju in spremljanju s strani naših zaposlenih,« pove Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

Avtizem se pojavlja v različnih stopnjah težavnosti in je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra (MAS). Za te motnje je značilno spremenjeno vedenje na področjih socialne komunikacije in interakcije ter fleksibilnosti mišljenja, spremljajo pa jih ponavljajoče se vedenje ter omejeni, neobičajni interesi. Avtizem ni enotna motnja, ampak obstaja več podtipov, na katere večinoma vplivajo kombinacija genetskih in okoljskih dejavnikov. Gre za spektralno motnjo, ko ima vsaka oseba z avtizmom svoj nabor močnih in šibkih področij.

Nekatere osebe z motnjo avtističnega spektra lahko živijo relativno normalno življenje, nekatere pa potrebujejo vseživljenjsko strokovno pomoč, saj so avtizmu pogosto pridružena različna stanja ali bolezni. Najpogosteje imajo osebe z avtizmom pridruženo motnjo v duševnem razvoju ter potrebujejo pomoč in podporo v vsakodnevnem življenju. Na razvoj avtizma lahko vpliva več dejavnikov, pogosto pa ga spremljajo senzorične občutljivosti in zdravstvene težave, kot so gastrointestinalne motnje, epileptični napadi ali motnje spanja, pa tudi duševne težave, kot so anksioznost, depresija in težave s pozornostjo.


Svetovni-dan-Downovega-sindroma.jpg
21/Feb/2024

Sporočilo za javnost

Do družbe enakih možnosti nam manjka še veliko

21. marca obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma

Ljubljana, 16. marec 2023 – Kljub temu da se osebe z Downovim sindromom vedno bolj vključujejo v družbo, nam do družbe enakih možnosti in priložnosti manjka še veliko, ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, ki ga vsako leto obeležujemo 21. marca, opozarja Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki si prizadeva za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje.

Osebe z motnjami v razvoju imajo pravico do pravične obravnave in do enakih možnosti kot vsi drugi, da skupaj z drugimi sodelujejo pri izboljšanju svojega življenja, je glavni poudarek letošnjega svetovnega dneva, ki poteka pod geslom Z nami, ne za nas. Osebe z Downovim sindromom predstavljajo približno 10 odstotkov vseh uporabnikov, vključenih v VDC Tončke Hočevar. Ob tem direktor Slavko Bolčevič poudarja: »V VDC-ju Tončke Hočevar s svojim delovanjem prispevamo k bolj kakovostnemu, bolj polnemu življenju uporabnikov z Downovim sindromom. Spodbujamo jih k čim bolj aktivnemu in normalnemu življenju in jim pri tem nudimo strokovno podporo.«

Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten, 21. kromosom. Osebe z Downovim sindromom imajo običajno motnje v duševnem razvoju, ni pa nujno. Upočasnjeni razvoj je posledica kromosomske nepravilnosti; 21. kromosomu je namreč dodan še en kromosom (gre za trisomijo 21. kromosoma). Bolezen, ki jo pogosto spremljajo srčna obolenja, dihalne motnje, imunske, hormonske in encimske motnje, je poimenovana po britanskem zdravniku Johnu Langdonu Downu, ki je leta 1866 ta sindrom prvi opisal.

Svetovni dan Downovega sindroma na pobudo Združenih narodov obeležujemo od leta 2012. Razpoznavni znak tega dneva je pisan, neujemajoč par nogavic, ki poudarja raznolikost ljudi in s katerim simbolno izražamo podporo društvom in organizacijam, ki si prizadevajo za enakopravnejšo vlogo oseb z Downovim sindromom v družbi.


logo1.jpg
21/Feb/2024

S storitvijo socialnega vključevanja invalidov uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar do bolj neodvisnega in samostojnega življenja

 

Ljubljana, 27. februar 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar odslej uporabnikom poleg ostalih storitev, ki jim jih zagotavljajo, nudi novo storitev socialnega vključevanja invalidov, ki so jo poimenovali S podporo zmorem vse. Z njo VDC Tončke Hočevar uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudi podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju. K sodelovanju pri izvajanju storitve vabijo podporne osebe – študente, prostovoljce in druge zainteresirane posameznike, ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.

 

Storitev socialnega vključevanja invalidov, ki je za uporabnike brezplačna, je prilagojena vsakemu uporabniku VDC-ja posebej glede na njegove potrebe, želje in cilje. Obsega podporo in pomoč pri njegovem vključevanju v ožje in širše družbeno okolje ter pri pridobivanju novih znanj in spretnosti. Nudi družabništvo, spremljanje uporabnika na različne dejavnosti vseživljenjskega učenja, informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev ter svetovanje in podporo pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil.

»Z nudenjem storitve socialnega vključevanja invalidov, ki smo jo poimenovali S podporo zmorem vse, želimo uporabnikom pomagati pri vključevanju v družbo in uresničevanju enakih možnosti, kot jih imajo drugi posamezniki, ter jih usposobiti za čim bolj samostojno življenje,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »S pomočjo podpornih oseb jim omogočamo bolj polno in kakovostno preživljanje prostega časa.«

Do storitve socialnega vključevanja invalidov so po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov upravičene osebe s statusom invalida, ki niso vključene v institucionalno varstvo ali v storitev osebne asistence ter ne uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana ali pravice do dolgotrajne oskrbe. Da bi lahko storitev ponudili čim večjemu številu uporabnikov, ki bivajo v domačem okolju, in jim pomagali k večji samostojnosti, VDC Tončke Hočevar vabi k sodelovanju podporne osebe (študente, prostovoljce in druge zainteresirane), ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.


ZAPOSLIMO-01-1-1200x1202.jpg
21/Feb/2024

V VDC-ju Tončke Hočevar zaposlimo psihologa (m/ž) za delo na področju odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: 40 ur/teden
Urnik dela: večizmensko (3-krat tedensko do 16.00 oz. 17.00, 2-krat tedensko do 19.00, 1-krat mesečno en dan v vikendu dežurstvo)
Obseg dela:
 • PSIHOLOŠKO DIAGNOSTICIRANJE IN SVETOVANJE,
 • PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA,
 • SVETOVANJE IN TERAPIJA,
 • IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,
 • SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
 • SVETOVANJE PRI KADROVANJU,
 • PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
 • SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIM DELEŽNIKI,
 • SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE SPREMEMB V DELOVNI PROCES,
 • IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI.
Prijava do: 4. 3. 2023

Več informacij o delovnem mestu in možnost prijave najdete TUKAJ.

Kontaktna oseba:
MARTINA SVETLIN
Telefon: 01 583 88 52
E-naslov: martina.svetlin@vdc.si

Posvet_okrogla-miza-Skupnosti-VDC-jev-Slovenije-1200x711.jpg
21/Feb/2024

Strategija deinstitucionalizacije mora upoštevati potrebe uporabnikov

 

Ljubljana, 26. januar 2023 – Izvajalci socialnovarstvenih storitev za odrasle osebe z intelektualno oviro morajo biti kot enakovreden partner aktivno vključeni v načrtovanje strategije deinstitucionalizacije, je bilo izpostavljeno na nedavni okrogli mizi o realni in vključujoči deinstitucionalizaciji v Sloveniji. Na okrogli mizi v organizaciji Skupnosti varstveno-delovnih centrov Slovenije, ki združuje 33 varstveno-delovnih centrov v Sloveniji, je sodeloval tudi VDC Tončke Hočevar.

 

Strategijo deinstitucionalizacije pripravlja projektna skupina na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. Ob tem so izvajalci socialnovarstvenih storitev poudarili nujnost njihovega vključevanja v pripravo strategije ter vseh načrtovalnih in izvedbenih dejavnosti. Direktor VDC-ja Tončke Hočevar Slavko Bolčevič je ob tem povedal: »Glavni pomislek pri načrtovanju strategije deinstitucionalizacije je, ali res govorimo o deinstitucionalizaciji, ki bo po meri uporabnika in skladna z njegovimi željami, ali govorimo o nekem teoretičnem modelu, glede na to, da imajo uporabniki naših storitev res specifične potrebe.«

»Strategija, ki se pripravlja, mora upoštevati dejanskost slovenskega prostora. V njeno pripravo moramo biti nujno vključeni tudi izvajalci, saj poznamo razmere in vemo, kaj je izvedljivo. Zgolj kopiranje tujih modelov in prenos tujih praks v naš prostor ne bo dovolj za uspešno izvedbo procesa deinstitucionalizacije,« je še poudaril Bolčevič.

Izvajalci socialnovarstvenih storitev so na dogodku izpostavili izhodišča za pripravo strategije deinstitucionalizacije ter dobre prakse deinstitucionalizacije pri njihovih storitvah in programih, na katerih je po njihovem mnenju treba graditi naprej – tako pri kratkoročnih dejavnostih kot pri dolgoročni strategiji deinstitucionalizacije. Ta mora upoštevati tako vidik uporabnikovih potreb kot tudi dejanske možnosti izvajanja storitev glede na demografsko sliko, omejene kadrovske in finančne vire ter družbeno pripravljenost na vključevanje uporabnikov v lokalno okolje, je sporočila Skupnost VDC Slovenije.

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki varstveno-delovnih centrov ter centrov za usposabljanje, delo in varstvo, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za solidarno prihodnost, Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti CSD Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Posvet-okrogla-miza-Skupnosti_VDC-jev-Slovenije


vESEL-BOZIC1.png
21/Feb/2024

Vsem obiskovalcem naše spletne strani želimo vse dobro v letu 2023.

Božič pa je že mimo, saj nam je zagodel škrat in čestitko pozabil pripeti. Vendar upamo, da je bil preživet tako prijetno, kakor naš.


SPLETNE STRANI Multimedija.net