Svetovni-dan-Downovega-sindroma.jpg
29/Mar/2023

Sporočilo za javnost

Do družbe enakih možnosti nam manjka še veliko

21. marca obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma

Ljubljana, 16. marec 2023 – Kljub temu da se osebe z Downovim sindromom vedno bolj vključujejo v družbo, nam do družbe enakih možnosti in priložnosti manjka še veliko, ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, ki ga vsako leto obeležujemo 21. marca, opozarja Varstveno delovni center Tončke Hočevar, ki si prizadeva za večjo vključenost oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v socialno okolje.

Osebe z motnjami v razvoju imajo pravico do pravične obravnave in do enakih možnosti kot vsi drugi, da skupaj z drugimi sodelujejo pri izboljšanju svojega življenja, je glavni poudarek letošnjega svetovnega dneva, ki poteka pod geslom Z nami, ne za nas. Osebe z Downovim sindromom predstavljajo približno 10 odstotkov vseh uporabnikov, vključenih v VDC Tončke Hočevar. Ob tem direktor Slavko Bolčevič poudarja: »V VDC-ju Tončke Hočevar s svojim delovanjem prispevamo k bolj kakovostnemu, bolj polnemu življenju uporabnikov z Downovim sindromom. Spodbujamo jih k čim bolj aktivnemu in normalnemu življenju in jim pri tem nudimo strokovno podporo.«

Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten, 21. kromosom. Osebe z Downovim sindromom imajo običajno motnje v duševnem razvoju, ni pa nujno. Upočasnjeni razvoj je posledica kromosomske nepravilnosti; 21. kromosomu je namreč dodan še en kromosom (gre za trisomijo 21. kromosoma). Bolezen, ki jo pogosto spremljajo srčna obolenja, dihalne motnje, imunske, hormonske in encimske motnje, je poimenovana po britanskem zdravniku Johnu Langdonu Downu, ki je leta 1866 ta sindrom prvi opisal.

Svetovni dan Downovega sindroma na pobudo Združenih narodov obeležujemo od leta 2012. Razpoznavni znak tega dneva je pisan, neujemajoč par nogavic, ki poudarja raznolikost ljudi in s katerim simbolno izražamo podporo društvom in organizacijam, ki si prizadevajo za enakopravnejšo vlogo oseb z Downovim sindromom v družbi.


logo1.jpg
29/Mar/2023

S storitvijo socialnega vključevanja invalidov uporabniki VDC-ja Tončke Hočevar do bolj neodvisnega in samostojnega življenja

 

Ljubljana, 27. februar 2023 – Varstveno delovni center Tončke Hočevar odslej uporabnikom poleg ostalih storitev, ki jim jih zagotavljajo, nudi novo storitev socialnega vključevanja invalidov, ki so jo poimenovali S podporo zmorem vse. Z njo VDC Tončke Hočevar uporabnikom z motnjo v duševnem in telesnem razvoju nudi podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju. K sodelovanju pri izvajanju storitve vabijo podporne osebe – študente, prostovoljce in druge zainteresirane posameznike, ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.

 

Storitev socialnega vključevanja invalidov, ki je za uporabnike brezplačna, je prilagojena vsakemu uporabniku VDC-ja posebej glede na njegove potrebe, želje in cilje. Obsega podporo in pomoč pri njegovem vključevanju v ožje in širše družbeno okolje ter pri pridobivanju novih znanj in spretnosti. Nudi družabništvo, spremljanje uporabnika na različne dejavnosti vseživljenjskega učenja, informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev ter svetovanje in podporo pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil.

»Z nudenjem storitve socialnega vključevanja invalidov, ki smo jo poimenovali S podporo zmorem vse, želimo uporabnikom pomagati pri vključevanju v družbo in uresničevanju enakih možnosti, kot jih imajo drugi posamezniki, ter jih usposobiti za čim bolj samostojno življenje,« je povedal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar. »S pomočjo podpornih oseb jim omogočamo bolj polno in kakovostno preživljanje prostega časa.«

Do storitve socialnega vključevanja invalidov so po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov upravičene osebe s statusom invalida, ki niso vključene v institucionalno varstvo ali v storitev osebne asistence ter ne uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana ali pravice do dolgotrajne oskrbe. Da bi lahko storitev ponudili čim večjemu številu uporabnikov, ki bivajo v domačem okolju, in jim pomagali k večji samostojnosti, VDC Tončke Hočevar vabi k sodelovanju podporne osebe (študente, prostovoljce in druge zainteresirane), ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.


ZAPOSLIMO-01-1-1200x1202.jpg
29/Mar/2023

V VDC-ju Tončke Hočevar zaposlimo psihologa (m/ž) za delo na področju odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: 40 ur/teden
Urnik dela: večizmensko (3-krat tedensko do 16.00 oz. 17.00, 2-krat tedensko do 19.00, 1-krat mesečno en dan v vikendu dežurstvo)
Obseg dela:
 • PSIHOLOŠKO DIAGNOSTICIRANJE IN SVETOVANJE,
 • PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA,
 • SVETOVANJE IN TERAPIJA,
 • IZVAJANJE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH PROGRAMOV,
 • SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV,
 • SODELOVANJE PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE,
 • SVETOVANJE PRI KADROVANJU,
 • PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
 • SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIM DELEŽNIKI,
 • SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE SPREMEMB V DELOVNI PROCES,
 • IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI.
Prijava do: 4. 3. 2023

Več informacij o delovnem mestu in možnost prijave najdete TUKAJ.

Kontaktna oseba:
MARTINA SVETLIN
Telefon: 01 583 88 52
E-naslov: martina.svetlin@vdc.si

Posvet_okrogla-miza-Skupnosti-VDC-jev-Slovenije-1200x711.jpg
29/Mar/2023

Strategija deinstitucionalizacije mora upoštevati potrebe uporabnikov

 

Ljubljana, 26. januar 2023 – Izvajalci socialnovarstvenih storitev za odrasle osebe z intelektualno oviro morajo biti kot enakovreden partner aktivno vključeni v načrtovanje strategije deinstitucionalizacije, je bilo izpostavljeno na nedavni okrogli mizi o realni in vključujoči deinstitucionalizaciji v Sloveniji. Na okrogli mizi v organizaciji Skupnosti varstveno-delovnih centrov Slovenije, ki združuje 33 varstveno-delovnih centrov v Sloveniji, je sodeloval tudi VDC Tončke Hočevar.

 

Strategijo deinstitucionalizacije pripravlja projektna skupina na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. Ob tem so izvajalci socialnovarstvenih storitev poudarili nujnost njihovega vključevanja v pripravo strategije ter vseh načrtovalnih in izvedbenih dejavnosti. Direktor VDC-ja Tončke Hočevar Slavko Bolčevič je ob tem povedal: »Glavni pomislek pri načrtovanju strategije deinstitucionalizacije je, ali res govorimo o deinstitucionalizaciji, ki bo po meri uporabnika in skladna z njegovimi željami, ali govorimo o nekem teoretičnem modelu, glede na to, da imajo uporabniki naših storitev res specifične potrebe.«

»Strategija, ki se pripravlja, mora upoštevati dejanskost slovenskega prostora. V njeno pripravo moramo biti nujno vključeni tudi izvajalci, saj poznamo razmere in vemo, kaj je izvedljivo. Zgolj kopiranje tujih modelov in prenos tujih praks v naš prostor ne bo dovolj za uspešno izvedbo procesa deinstitucionalizacije,« je še poudaril Bolčevič.

Izvajalci socialnovarstvenih storitev so na dogodku izpostavili izhodišča za pripravo strategije deinstitucionalizacije ter dobre prakse deinstitucionalizacije pri njihovih storitvah in programih, na katerih je po njihovem mnenju treba graditi naprej – tako pri kratkoročnih dejavnostih kot pri dolgoročni strategiji deinstitucionalizacije. Ta mora upoštevati tako vidik uporabnikovih potreb kot tudi dejanske možnosti izvajanja storitev glede na demografsko sliko, omejene kadrovske in finančne vire ter družbeno pripravljenost na vključevanje uporabnikov v lokalno okolje, je sporočila Skupnost VDC Slovenije.

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki varstveno-delovnih centrov ter centrov za usposabljanje, delo in varstvo, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za solidarno prihodnost, Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti CSD Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Posvet-okrogla-miza-Skupnosti_VDC-jev-Slovenije


vESEL-BOZIC1.png
29/Mar/2023

Vsem obiskovalcem naše spletne strani želimo vse dobro v letu 2023.

Božič pa je že mimo, saj nam je zagodel škrat in čestitko pozabil pripeti. Vendar upamo, da je bil preživet tako prijetno, kakor naš.


logo1.jpg
29/Mar/2023

V VDC-ju Tončke Hočevar iščemo kadrovske nove okrepitve. Vabljeni k ogledu in prijavi.

Prosta delovna mesta:

 • Delovni terapevt – pripravnik (delo za določen čas, prijave do 3. 2. 2023). Več informacij najdete tukaj.
 • Varuh-inja vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (nedoločen čas, prijave do 8. 2. 2023). Več informacij najdete tukaj.
 • Finančnik VII/1 (nedoločen čas, prijave do 8. 2. 2023). Več informacij najdete tukaj.

Vsi trije aktualni razpisi za prosta delovna mesta so objavljeni na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje.


NIJZ.jpg
29/Mar/2023

Poživitveni odmerek prilagojenih cepiv proti covidu-19 priporočljiv predvsem za starejše in kronične bolnike

V prihajajočih mesecih lahko pričakujemo intenzivnejše kroženje virusa SARS-CoV-2, predvsem trenutno prevladujoče različice omikron, zato je pred težjim potekom bolezni pomembno čimprej zaščititi zlasti osebe s tveganjem za težji potek bolezni covid-19. V Sloveniji že poteka cepljenje proti covidu-19 s cepivi, ki so prilagojena tudi koronavirusni različici omikron in so registrirana za poživitveni odmerek.

Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okuži vsak, bolezen covid-19 pa predstavlja tveganje zlasti za določene skupine prebivalstva. Zato je cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 priporočljivo predvsem za starejše od 60 let, ranljive kronične bolnike in oskrbovance domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov – še posebej, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev. Prilagojena cepiva so registrirana za uporabo pri osebah, starih 12 let in več, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje, od zadnjega cepljenja pa je minilo vsaj tri mesece.

Za osebe, ki so prejele prvi poživitveni odmerek, je priporočeno cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom. Tistim, ki so prejeli osnovno cepljenje, se za podaljšanje zaščite priporoča prvi poživitveni odmerek, osebam, ki še niso pristopile k cepljenju proti covidu-19, pa se priporoča, da to storijo čim prej. Poleg poživitvenega cepljenja proti covidu-19 sta za osebe s tveganjem za težji potek bolezni priporočljivi tudi cepljenji proti gripi in pnevmokoknim okužbam.

Ob intenzivnem kroženju virusa je za zaščito našega zdravja pred covidom-19 še vedno pomembno upoštevanje ostalih samozaščitnih ukrepov, kot so dosledna uporaba mask, vzdrževanje medosebne razdalje, izogibanje dotikanja obraza (oči, nosu in ust), skrb za pravilno umivanje in razkuževanje rok, higiena kihanja in kašljanja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov. Ker je zdravje skrb za vse, se v primeru suma na okužbo čimprej testiramo in ob potrjeni okužbi ostanemo doma.

Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa vsekakor ostaja cepljenje. Zato čim prej pristopimo k cepljenju s poživitvenim odmerkom kot najboljši zaščiti pred težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19 − zlasti, če sodimo v skupino s tveganjem za težji potek bolezni. Za informacije o lokacijah in urniku cepljenja se lahko obrnemo na svojega osebnega zdravnika ali najbližji cepilni center.

Ker je pri odločitvi za cepljenje ključnega pomena zaupanje v varnost in učinkovitost cepiv, so vse informacije o cepljenju proti covidu-19 zbrane na spletni strani www.cepimose.si, kjer so z odgovori strokovnjakov naslovljena tudi najpogostejša vprašanja.

Poskrbimo za svoje zdravje in zdravje naših bližnjih.

Zdravje je skrb za vse.  LETAK NIJZ. 


nogomet-1.jpg
29/Mar/2023

V četrtek 29.9.2022 je VDC Zasavje organiziral še zadnji turnir nogometne lige Specialne olimpiade Slovenije za skupini A in B, pred finalom, ki bo potekalo 10.10.2022 v nogometnem centru Brdo pri Kranju.

Vabljeni, da nas spremljate in seveda navijate za našo ekipo nogometašev.

Več o specialni olimpiadi TUKAJ!.


SPLETNE STRANI Multimedija.net