21. marca obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma

Ljubljana, 20. marec 2024 – Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma, ki ga obeležujemo 21. marca, VDC Tončke Hočevar izpostavlja pomen družbene vključenosti za osebe z Downovim sindromom ter poudarja, da je moč skupnosti ključna za ustvarjanje sveta, v katerem ima vsak posameznik možnosti za razvoj, izražanje in vključenost. V najstarejšem varstveno-delovnem centru v Sloveniji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju si prizadevajo, da njihovi uporabniki razvijajo nove veščine in znanja, kar vpliva na njihovo večjo samostojnost.

Poslanstvo VDC-ja Tončke Hočevar, ki je pionir v podpori odraslim z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji, temelji na zagotavljanju celostne in individualizirane podpore osebam z različnimi oblikami oviranostmi, med njimi tudi osebam z Downovim sindromom. Podporno okolje v zavodu je zasnovano tako, da spodbuja osebni razvoj in ustvarjalnost uporabnikov. »Verjamemo, da je vsak posameznik sposoben prispevati k skupnosti na svoj način, zato ustvarjamo okolje, ki omogoča izražanje individualnosti in krepitev občutka pripadnosti. Prizadevamo si, da naši uporabniki razvijajo nove veščine in znanja, kar jim odpira vrata k večji samostojnosti,« pove Slavko Bolčević, direktor VDC-ja Tončke Hočevar.

V VDC-ju Tončke Hočevar gradijo na temeljih sprejemanja, razumevanja in podpore. Njihovo delo ni le zagotavljanje oskrbe in podpore, ampak tudi ustvarjanje prostora, kjer se vsak posameznik lahko počuti vreden, sprejet in spoštovan. »S tem pristopom ne izboljšujemo le življenja svojih uporabnikov, ampak prispevamo k ustvarjanju bolj vključujoče družbe, kjer ima vsak posameznik možnost sijati v svoji edinstvenosti,« poudarja Bolčević. Pri oblikovanju programov, ki ne naslavljajo le potreb uporabnikov, ampak jih opolnomočijo za aktivno udeležbo v družbi, jih vodi prepričanje, da je vsakdo sposoben učenja, rasti in prispevanja k skupnosti na svoj edinstven način. Njihovi programi so zasnovani tako, da spodbujajo neodvisnost, medtem ko hkrati krepijo medosebne veščine in socialno vključenost uporabnikov.

Ob tem direktor VDC-ja Tončke Hočevar poudarja, da je za uspešno vključevanje uporabnikov v družbo potrebna podpora celotne skupnosti, zato v zavodu tesno sodelujejo z lokalnimi organizacijami, šolami in podjetji, da bi povečali zavedanje o pomenu družbene vključenosti in raznolikosti. Z različnimi projekti in partnerstvi stremijo k ustvarjanju bolj odprte družbe, ki prepoznava in ceni prispevek vsakega posameznika.

»Naš trud za večjo družbeno vključenost se ne odraža samo v organizaciji različnih dogodkov, temveč tudi v vsakodnevnih interakcijah in dejavnostih, ki jih ponujamo svojim uporabnikom. Ob tem pa ne smemo pozabiti na vlogo družin oziroma svojcev uporabnikov. Vključevanje družin v življenje zavoda je temeljnega pomena, saj lahko le tako uporabnikom zagotovimo najbolj celovito podporo,« meni Slavko Bolčević. S tem namenom v centru organizirajo srečanja in svetovanja za družinske člane ter jim pomagajo bolje razumeti in podpirati svoje bližnje v procesu vključevanja.

Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči dodaten, 21. kromosom. Osebe z Downovim sindromom imajo običajno motnje v duševnem razvoju, ni pa nujno. Upočasnjeni razvoj je posledica kromosomske nepravilnosti; 21. kromosomu je namreč dodan še en kromosom (gre za trisomijo 21. kromosoma). Bolezen, ki jo pogosto spremljajo srčna obolenja, dihalne motnje, imunske, hormonske in encimske motnje, je poimenovana po britanskem zdravniku Johnu Langdonu Downu, ki je leta 1866 ta sindrom prvi opisal.

SPLETNE STRANI Multimedija.net