Za skrbnike Za uporabnike

Zaposlovanje

Na straneh ZRSZ je objavljen razpis za prosto delovno mesto gospodinje oskrbovalke.

Prijava je mogoča do 29.10.2019.