Za skrbnike Za uporabnike

Zaposlovanje

Na straneh ZRSZ  imamo trenutno objavljena dva razpisa, in sicer:

  • čistilka za določen čas 5 mesecev in
  • srednja medicinska sestra za določen čas 12 mesecev.