Za skrbnike Za uporabnike

Zaposlovanje

Na straneh ZRSZ  je objavljen razpis za medicinsko sestro-vodjo tima, in sicer za nedoločen čas.

Prijava je mogoča do 22.4.2020.