Prijava na e-novice

Kako poteka sprejem v  VDC Tončke Hočevar?

Vse postopke sprejema, premestitve in odpusta ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in v našem Centru potekajo v skladu z njim.

 

Kako poteka sprejem v dnevno varstvo?

1. Vložitev prošnje na predpisanem obrazcu

2. Potrebno je priložiti naslednje priloge:

 • potrdilo o državljanstvu
 • potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje, oz. osebni dokument
 • odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po ZDRTDPO
 • izvid in mnenje komisije za razvrščanje ali invalidske komisije ZPIZ ali komisije ZZRS
 • zdravniško mnenje staro največ en mesec, če stanje ni razvidno iz dokazil iz prejšnje alineje

3. Svetovalni delavec opravi prvi pogovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom.
4. O vključitvi v zavod odloča komisija zavoda. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec izpolnjuje vse pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uvrsti na čakalno listo.
5. Ob sprejemu se sklene dogovor.

 

Kako poteka sprejem v celodnevno varstvo?

1. Vložitev prošnje na predpisanem obrazcu
2. Potrebno je priložiti naslednje priloge:

 •  potrdilo o državljanstvu
 •  potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje, oz. osebni dokument 
 •  odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po ZDRTDPO
 •  izvid in mnenje komisije za razvrščanje ali invalidske komisije ZPIZ ali komisije ZZRS
 •  zdravniško mnenje staro največ en mesec, če stanje ni razvidno iz dokazil iz prejšnje alineje
 •  dokazilo o višini prejemkov
 •  izjava o načinu plačila s strani tretje osebe
 •  če prošnjo vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, se priloži še kopija odločbe oz. pooblastila
 •  Zavod s soglasjem uporabnika in zakonitega zastopnika ali skrbnika zaprosi za poročilo ustanove, kjer se je uporabnik predhodno usposabljal.

3. Svetovalni delavec opravi prvi pogovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom.

4. O vključitvi v zavod odloča komisija zavoda. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec izpolnjuje
vse pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejeme. V nasprotnem primeru se uvrsti na čakalno listo.
5. Ob sprejemu se sklene dogovor.
 

Je možen začasni sprejem?

V nekaterih nujnih primerih ali na prošnjo starša ali skrbnika uporabnika vključenega v dnevno varstvo,
lahko uporabnika začasno sprejmemo v celodnevno varstvo.
 

Kakšen je postopek pred začasnim sprejemom?

 • vložiti pisno prošnjo
 • počakati na odločitev komisije zavoda
 • skleniti dogovor
 • po potrebi priložiti dokumentacijo, ki se zahteva ob stalnem sprejemu

Postopek sprejema - zloženko si ogledate s klikom tukaj ...