Prijava na e-novice

Uporabniki vključeni v VDC Tončke Hočevar poleg vodenja ter zaposlovanja potrebujejo varstvo v celotnem pomenu besede. Varstvo dejansko zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, v času vključenosti v zavod. Pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vsakdanjih dnevnih aktivnostih, tudi pomoč pri gibanju in hoji,  pri komunikacijah in orientaciji.

 

S staranjem uporabnikov kot njihovih skrbnikov se kaže čedalje večja potreba po varstvu pri prihodih in odhodih ter spremstvu pri prevozih ali prevoze same. Zato se je v okviru zavoda dodatno organiziralo jutranje varstvo uporabnikov, ki poteka med 6.00 in 7.00 uro ter popoldansko varstvo med 14.00 in 15.30 uro.

Zaradi spremenjenih stanj je v neposredne prevoze s kombijem vključenih 70 uporabnikov, 4 uporabniki pa se vključujejo v prevoze z avto-šolo.

 

V preteklih letih se je zaradi potreb in poslabšanju zdravstvenih stanj ter s tem potreb po dodatnih specifičnih obravnavah močneje razvila zdravstvena služba, ki vključuje tudi fizioterapijo in delovno terapijo ter svetovalna služba, ki poleg socialne delavke zaposluje tudi psihologinji. Odprl se je varstveno negovalni oddelek, ki vključuje starejše uporabnike, mlajši uporabniki, ki pa se zaradi simptomatike svojega stanja ne zmorejo vključevati v delovni proces, pa so vključeni v manjše varstvene skupine s prilagojenimi programi.

 

Dejavnost varstva se v okviru zavoda širi, krepi in razvija skladno s potrebami in stanji uporabnikov in skladno s filozofijo zavoda, da se storitev uporabnikom čim bolj približa in se mu nudi čim kakovostnejšo obravnavo