Za skrbnike Za uporabnike

Praznični zajtrk

Starši, skrbniki, zakoniti zastopniki, uporabniki, zaposleni VDC Tončke Hočevar – priložnost za druženje v sredo, 12.12. 2018 na skupnem prazničnem slovenskem zajtrku v jedilnici v Šiški ob 7.30 uri.  Praznični zajtrk bo potekal tudi v enoti Zelena jama za vse, ki so povezani z enoto.