Za skrbnike Za uporabnike

Potepi

V nedeljo 29.9. celodnevni planinski izlet ter v ponedeljek 30.9. izlet stanujočih v stanovanjskih skupinah.