Za skrbnike Za uporabnike

Obvestilo COVID-19 datum objave 17.9.2020

Datum: 17.9.2020

Spoštovani.

 

Obveščam vas, da je pri enem od zaposlenih potrjena okužba s COVID-19.

 

Zaposleni je bil že 5 dni pred znaki okužbe prost, tako da nevarnosti prenosa okužbe na ostale sodelavce in uporabnike ni.

 

Delo v vseh enotah je že od začetka epidemije organizirano tako, da je prehajanje zaposlenih in uporabnikov minimalno. Ves čas redno spremljamo zdravstveno stanje uporabnikov in zaposlenih. Zaposleni in obiskovalci, ki imajo povišano telesno temperaturo ali v epidemiološki anketi pred vstopom v zavod navedejo nevarne stike ali znake okužbe s COVID-19, ne smejo vstopiti v prostore zavoda. Vsi zaposleni skupaj z uporabniki dosledno izvajamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje prenosa COVID-19.

 

V kolikor želite, kakršne koli informacije, nas prosim pokličite na telefonsko številko ambulante ali tajništva.

 

Želel bi povdariti, da v kolikor bi se v zavodu potrdil sum s COVID-19, ki bi zahteval takojšnjo seznanitev zaposlenih in uporabnikov ali njihovih zakonitih zastopnikov, bi kontakt vspostavili telefonsko. V zavodu dosledno upoštevamo Zakon o varstvu osebnih podatkov zato diagnoz ali stanja zaposlenih in uporabnikov, ki ne ogrožajo nikogar v zavodu, ne razkrivamo.

 

 

Vsi skupaj bomo zmogli!

 

S spoštovanjem,

Slavko Bolčević, v. d. direktorja