Za skrbnike Za uporabnike

NUJNO OBVESTILO za zakonite zastopnike uporabnikov VDC TH

Od petka 13.3. dalje do preklica so zaprte enote storitve vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Za nujne primere bo dežurna enota Bežigrad, kamor se lahko zdravega uporabnika pripelje.

Več informacij vam je na voljo v obvestilu TUKAJ!

Z dnem 13. marec so prav tako vsi obiski v VDC Tončke Hočevar omejeni oziroma jih ni. Za vse nadaljnje informacije se obrnete na pristojne vodje.