Za skrbnike Za uporabnike

Institucionalno varstvo

Druga družina

Institut druge družine pomeni podaljšano rejništvo ob zagotavljanju strokovne pomoči s strani zavoda. Trenutno sta v storitev vključena dva uporabnika. V delo z obema družinama vključujemo tudi pristojni center za socialno delo.

 

 Kontakt: Metoda Novak

 01 583 88 74

 041 382 881

 metoda.novak@vdc.si