Za skrbnike Za uporabnike

Pozdrav

Tudi tako se lahko skrbi za skupinsko dinamično delo. Polno potrpežljivosti in mirnosti.